A húsvéti országos célgyűjtés elé

MBE, 2014. április 14. hétfő

A Magyarországi Baptista Egyház Országos Tanácsa célgyűjtést hirdet 2014 húsvétján a hajdúböszörményi Emmaus Idősek Otthona ősi épületének újjáépítéséért.

emmauus.jpg

Az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg az intézményben, amelyek keretében többek között 16 lakóegység, irodák és imaterem került kialakításra. Felhívjuk a gyülekezeteket, adományaikkal támogassák, hogy a fejlesztési program befejezéseként a 104 éves, több helyen megsüllyedt, megrepedt, felnedvesedett épület helyén mihamarabb egy igényes, új épület készülhessen el.

Kedves Testvérek!

Biztosan sokan ismerik Hajdúböszörményben az Emmaus Idősek Otthonát, a baptista szeretetházat, különösen azok, akik valamilyen családi vagy gyülekezeti vonatkozásban kapcsolatban vannak az intézménnyel. Akik mégsem ismernek bennünket, azok kedvéért szerepeljen itt néhány mondat az életünkről.

Intézményünkben olyan idősek élnek, akik családi, szociális helyzete, egészségi, mentális állapota megkívánja, hogy a nap 24 órájában szakértő személyzet gondoskodjon róluk. Bárki bármilyen okból került is ide, szeretnénk számára a szakmai munkán túl az otthon melegét, a családi háttér biztonságát nyújtani. Különös tekintettel odafigyelünk arra, hogy többségükben életük utolsó szakaszában vannak. Akik eddig hitben éltek, azok továbbra is megkaphassák azt a lelki táplálékot, közösséget, ami az utolsó évekre, napokra, órákra szükséges a mennybe vezető úton.

Azoknak, akik csak intézményünk jó híre miatt költöztek be hozzánk, szeretnénk Isten jelenlétét megmutatni otthonunkban és személyes életükben. Intézményünkben nem csak a lakók örvendezhetnek magas életkornak, hanem az épület egyik része is 104 éves. Ez az idő kemény nyomokat hagyott az épületen. Helyrehozhatatlanul meg repedtek a szobák padozatai, falai, a szobák padlózata a nedvesség miatt felpúposodott. A falmozgások hatására a nyílászárók elmozdultak helyükről, nem zárhatóak jól, besüvít a szél. A falakban szakadnak a vezetékek. E mostoha körülmények ellenére ezekben a szobákban most is laknak. Javítás, felújítás építészeti szempontból sajnos nem jöhet szóba. Szükséges ezt az épületrészt lebontani és újat építeni helyette. Mivel tartalékunk kevésnek bizonyul ekkora beruházás megvalósításához, kérjük a testvériség anyagi támogatását.

Szeretnénk minél hamarabb megépíteni az új épületrészt, mert nagyon sok az idős, gondozásra szoruló személy gyülekezeteinkben. Ha valaki nehéz helyzetében meghozza döntését, hogy beköltözik, szeretnénk méltó körülmények között fogadni. Hálás szívvel fogadunk minden adományt, legyen az több vagy kevesebb, kinek-kinek lehetőségeihez és indíttatásához mérten. Legfőképpen pedig imádkozzanak testvéreink, hogy fáradozásunk, anyagi áldozataink időseink javát szolgálják. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

Az Emmaus Idősek Otthona dolgozói és lakói

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)