Baptista általános iskola indult Debrecenben

2014. november 12. szerda

Megkezdődött a tanítás Hajdú-Bihar megye székhelyén, a gyülekezeti fenntartású Talentum Baptista Általános Iskolában.

SAM_4475.JPG

A város tulajdonában álló egykori iskolaépületben a meglévő intézmény helyett új keretek között kezdődött a tanév tizenegy elsős kisdiák tanításával. A felmenő rendszerben kialakítandó iskola épületeiben két tanterem, egy tornaterem, egy tanári szoba, illetve egy konyha és étkező teljes felújítására került sor. Sok nehézséget okozott, hogy a korábban működő intézmény újraindításához minden szakhatósági engedély újbóli beszerzése vált szükségessé. A gyülekezet összefogásával, itthoni és külföldi adományok érkezésével azonban sikerült biztosítani a feltételeket az induláshoz.

Az imával való közbenjárás, a jelentős anyagi hozzájárulás, illetve a pedagógiai és a műszaki feladatokban való aktív részvétel elsősorban a gyülekezet tagjainak köszönhető, de az erőfeszítésekben nagy segítséget nyújtott minden adomány, így különösen az amerikai testvérek önkéntes munkával bátorító jelenléte, anyagi támogatása, a Hollandiából és itthonról érkezett eszközök, köztük egy osztály számára elegendő számítógép, iskolabútor. Isten jelenlétét tapasztalhatta meg a gyülekezet, amikor a befektetett munkát követően augusztus végén az intézmény megkapta a működési engedélyt.

2014. augusztus 31-én került sor az ünnepélyes tanévnyitó istentiszteletre, ahol a szintén a Debreceni Baptista Gyülekezet fenntartásában működő Benita Nevelőszülői Hálózatban nevelkedő gyermekek mellett egy közösséggé formálódva jelen voltak az induló iskola diákjai is. A keresztyén értékrendet hirdető iskolába beiratkozott gyermekek és szüleik azóta hálaadó istentiszteleten is részt vehettek. Reményeink szerint a városrész további családjait sikerül az új intézményben folyó munkán keresztül megszólítani, ahol a kötelező tantárgyak mellett angol anyanyelvű tanártól - akár baseball-edzésen - angol nyelvet, saját iskolai laptoppal informatikát is tanulhatnak a gyerekek.

Az újabb osztályok indításához, a tantermek oktatásra alkalmassá tételéhez továbbra is szükség van a támogatásra, az adományok az elkövetkezőkben is nagy segítséget jelentenek. Az iskoláról részletesebb tájékoztatás a talentumdebrecen.hu oldalon található.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)