Baptista történészek tanácskozása

Dr. Mészáros Kálmán az MBE Történelmi Bizottság elnöke, 2015. május 19. kedd

A magyar reformáció fellegvárában, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem „Kálvin termében” tartotta a magyarországi és erdélyi baptisták Történelmi Bizottságainak közös tanácskozását 2015. május 12-én.

IMG_4778.JPG

Ezek a történelmi falak méltó helyszínt biztosítottak tanácskozásunk témáihoz.

Az igei köszöntés után nagy örömmel vettük kezünkbe ezen a helyen bizottságunk gondozásában megjelent „Anabaptista reformátorok nyomában” című legfrissebb kiadványunkat, ami egyházunk történelmi eseményeit feldolgozó „Emléklapok” sorozat 9. száma alatt jelent meg Dr. Mészáros Kálmán bizottsági elnök szerkesztésében. A színes fényképekkel illusztrált tanulmánygyűjtemény a 490 esztendővel ezelőtt hazánkba érkező első anabaptista hitelődeink küzdelmes ugartörő munkájának állít emléket, akikről 2013 őszén emlékeztünk meg a Kispesti Baptista Gyülekezetben és Budapest központjában a Hősök terén egy országos jubileumi hálaadónap keretében.

Az ünnepélyes könyvátadó alkalmon megköszöntük a debreceni gyülekezet oszlopos tagjaiként ismert Karancsi János és felesége Erika önzetlen áldozatkészségét, akik a kiadványt megjelentető PharmaPrint nyomda teljes költségét magukra vállalták.

A bizottsági megbeszélés súlyponti kérdése volt a reformáció 500. jubileumi esztendejére való fölkészülés. Ennek kapcsán az összevont történelmi bizottság erdélyi, és magyarországi tagjai beszámoltak az eddigi kutatásaikról, nyomtatásban megjelent kiadványaikról, egyúttal javaslatokat, terveket fogalmaztak meg a következő esztendőkre vonatkozóan.

Bereczki Lajos teológiánk rektor-helyettese és bizottságunk titkára többek között javasolta, hogy össze kellene állítani egy vándorkiállítást, amelyet el lehet vinni a gyülekezetekbe és az iskolákba. Novellapályázatot lehetne kiírni anabaptista, illetve baptista kiemelkedő személyek életének irodalmi eszközökkel történő bemutatására. Készülhetne vetélkedő a baptista iskolák számára. Szükség volna egy az anabaptista és baptista hithősökről szóló hittankönyvszerű kötet megjelentetése.

A bizottság elnöke Mészáros Kálmán ugyancsak szorgalmazta, hogy mielőbb adjunk ki egy közösségünk múltját olvasmányosabban bemutató könyvet "A baptisták eredete, története és tanítása" címmel. Ezt bővíthetnénk egy a határon túli hittestvéreink missziós múltját és jelenét összefoglaló munkával "Baptisták a Kárpát-medencében" témával. Ezen kívül nagyon hasznos lenne egy bővített leporelló jellegű népszerűsítő képes áttekintő ismertetőt készíteni "Baptista hithősök a történelemben" címmel.

Javasolta, hogy a jövőben is szervezzünk több népszerűsítő tanulmányutakat anabaptista-baptista helyszínekkel. Ebbe magyarországi, ausztriai, felvidéki, erdélyi utakat is szervezhetnénk, de akár a reformáció nemzetközi útvonalát követve Svájcba, vagy Németországba, sőt Angliába is kijuthatnánk. Ezeknek a tanulmányutaknak lelkipásztorok, gyülekezeti munkások, teológiai hallgatók, baptista iskolák diákjai, érdeklődő gyülekezeti tagok lehetnének elősorban a részesei. Ennek kapcsán számolt be arról, hogy baptista történészként a közelmúltban részt vehetett Németországban egy „Luther nyomában” címmel heghirdetett tanulmányúton és hitmélyítő konferencián ahol ezzel kapcsolatban sok hasznosítható tapasztalatot szerzett…

Kiss Lehel, az erdélyi történelmi bizottság elnöke azokat a jubileumi eseményeket, helyszíneket, személyeket vette sorba, akikről a közeljövőben szeretnénk megemlékezni. Erről a baptista sajtót is rendszeresen tájékoztatni fogja. Megerősítette, hogy a 2017-es esztendő legyen „Kornya Mihály emlékéve” aki a magyar baptista misszió legkiemelkedőbb egyénisége volt a századfordulón.

Borzási István több történelmi tárgyú nyomtatásban is megjelent könyvét hozta magával. Fontosnak tartja az erdélyi gyülekeztek missziótörténetének a mielőbbi feldolgozását. Tervezi az erdélyi baptisták teljes ívű történelmének a megírását, benne az ének-zenei mozgalom ismertetését.

Kovács József az erdélyi baptisták ’60-as években átélt ébredési mozgalmát dolgozza föl szemtanuk hiteles beszámolóit felhasználva. Ezen kívül a nagy reformátorok munkásságát és tanítását szeretné elemezni baptista szempontok alapján.

Kelemen Sándor a Kornya örökség részleteit kutatja és dolgozza fel folyamatosan, amiről a baptista egyházi lapokban ad rendszeresen számot. Kiss Zoltán ugyancsak a Kornya hagyaték elkötelezett rendszerezője és ápolója.

Végül Mészáros Kornél, egyházunk főtitkára ismertette a Parlamentben megalakult Reformációs Emlékbizottság eddigi tevékenységét és jövőbeni terveit melybe a baptisták is helyet kaptak és aktív szolgálatára számítanak.

A bizottsági ülés helyszínének előkészítésében és a tanácskozás zökkenőmentes lebonyolításában Bacsó Benjámin helyi lelkipásztor is aktívan besegített, amit utólag is köszönünk. Az ülés után még egy rövid látogatást is tehettünk a „Kálvinista Róma” főterén álló gyönyörűen felújított református Nagytemplomban és kilátóvá alakított tornyába. Innen nemcsak Debrecen városára, de közösen végzendő missziómunkánk reményteljes jövőjére is látást nyerhettünk…

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)