Bereczki Lajos Pro Urbe díjat kapott

Kép és szöveg: Zs-Dobos Péter, 2014. április 13. vasárnap

Pro Urbe díjat adományozott a április 11-én Város Napján a Debrecen megyei Jogú Város közgyűlése Bereczki Lajosnak, a Református Kollégiumi Nagykönyvtár osztályvezetőjének, ...

...a Debreceni Baptista Gyülekezet korábbi lelkipásztorának. A díjat Kósa Lajos polgármester adta át több más kitüntetés között ünnepi közgyűlés keretében.

A díjak átadása után Kósa Lajos néhány mondatban méltatta a kitüntetettnek munkáját.

DSC_0126_kicsi.JPG

"Bereczki Lajos a helyi közösségek szolgálatában, a Református Kollégium Könyvtára állományának kezelésében és gyarapításában kiváló munkát végzett, és emellett egy virágzó baptista gyülekezetet varázsolt a városba." - mondta méltatásában a polgármester, majd így folytatta:.

"400 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna - mondta Bereczki Lajos méltatásánál -, hogy egy baptista lelkész a Református Kollégium könyvtárának osztályvezetője legyen.

Munkájával, becsületes helytállásával bizonyította, hogy érdemes a baptistákkal jóban lenni..."     

Bereczki testvér a Csokonai Színház zsúfolt termében ezekkel a szavakkal kezdte köszönetét: "Egyedül Istené a dícsőség..."

Pro Urbe: a városért (dehir cikke)

A város érdekében kifejtett jelentős tevékenysége elismeréseként Pro Urbe díjat kapott Bereczki Lajos, a Református Kollégiumi Nagykönyvtár osztályvezetője, baptista lelkipásztor, tanár, könyvtáros. Bereczki Lajos 1981-ben szerzett tanári és bölcsész diplomát a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. 1982 és 1996 között a Debreceni Református Kollégiumban tanított, ahol nagy figyelmet fordított a történelem hiteles oktatására. 1992-től a Kollégiumi Nagykönyvtár osztályvezetője, 1995-től a Debreceni Baptista Gyülekezet lelkésze. A hitéleti munka mellett mint vezető lelkipásztor – 17 éven át – mindig fontosnak tartotta a közösség közjó szolgálatában való részvételét, és igyekezett a gyülekezetet bekapcsolni a város közéleti, kulturális vérkeringésébe.

A Magyarországi Baptista Egyház országos vezetésében is fontos tisztségeket tölt be, az Országos Tanács, valamint a Történelmi Bizottság tagja, az Alkotmányügyi Bizottság elnöke. 2011-től a Baptista Levéltár igazgatója, 2013 szeptemberétől pedig a Baptista Teológiai Akadémia rektor-helyettese. Számos egyházi és iskolatörténeti tanulmány szerkesztésében, lektorálásában vett részt. Ezekben a munkákban is mindig különös hangsúlyt fektetett Debrecen történelmi, iskolatörténeti értékeire, illetve az oktatásban betöltött kiemelkedő szerepére. Tanári, könyvtárosi munkája során igen jelentős hatással volt tanítványai nemzettudatának formálására. Noha nem a város szülötte, tevékenységét és eddigi munkásságát a cívisváros iránti szeretete, a közjó, valamint Debrecen szolgálata jellemzi.

Forrás: http://www.dehir.hu/debrecen/csikai-gyula-es-szabo-miklos-lett-debrecen-ket-uj-diszpolgara/2014/04/11/

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)