Beszámoló a BBEK közgyűléséről

Papp Szabolcs BBEK-alelnök, 2013. december 2. hétfő

A Budapesti Egyházkerület november 23-án tartotta éves beszámoló gyűlését a Wesselényi utcai baptista imaházban.

kozgyules.jpg

Alkalmunkat 10 órakor kezdtük egy rövid áhítattal, amelyet a helyi gyülekezet lelkipásztora, Kübler János vezetett. Ezt követően Újvári Ferenc lelkipásztor, a BBEK titkára mint a beszámoló gyűlés levezetője üdvözölte a jelenlevőket, majd ismertette a napirendi pontokat. Ezután az egyházkerületi tanács bővítésére került sor Kondor Attila személyében, aki az egyházkerületben a pénztárosi feladatokat látja el.

Majd Meláth Attila lelkipásztor, egyházkerületi elnök beszámolóját hallgathattuk meg. Az elnöki jelentésből betekintést nyerhettek a jelen levő küldöttek a kerületi tanács működésébe, az elvégzett feladatokba és az idei esztendő sokszínű egyházkerületi történéseibe, a szerteágazó missziós programokba. Ezután Kondor Attila ismertette a kerület pénzügyi helyzetét. A költségvetési beszámoló elején Kondor testvér köszönetet mondott Simon Norbert korábbi pénztárosunknak, jelenlegi gazdasági igazgatónak az egyházkerület pénzügyi rendszerének megújításáért. A gazdasági jelentésből megtudhattuk azt is, hogy az egyházkerületi befizetések jelentős mértékben növekedtek a gyülekezetek részéről, azonfelül pedig örvendetes módon növekedett a befizető gyülekezetek száma is.

Ez a kör azonban még korántsem teljes, így ez úton is biztatjuk a gyülekezeteket a közös anyagi tehervállalásban való aktív részvételre. Az ismertetőből megtudhattuk azt is, hogy több gyülekezet még mindig a központi költségvetésbe, olykor pontos meghatározás nélkül, egyházi bankszámlára küldi hozzájárulását, holott már néhány éve van kerületünknek saját bankszámlája.

Így kérnénk a gyülekezeteket, hogy az alábbiakban ismételten közölt bankszámlára küldjék egyházkerületi hozzájárulásukat, amelyet itt, a Békehírnök hasábjain is szeretettel köszönünk, és igyekszünk azzal tiszta lelkiismerettel, az egyházkerület javára, legjobb tudásunkkal sáfárkodni. (A bank neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. A számla neve: MBE – Budapesti Egyházkerület. A bankszámla száma: 10401213- 49575357-55501007.) Következő napirendi pontként ismertetést hallhattunk a baptifon-előfizetés kerületünket érintő helyzetéről Lakati Pétertől, a BBEKT tagjától. Majd tájékoztatókra került sor az MBE vezetése részéről. Mészáros Kornél főtitkár a Telenorral folytatott baptifonos tárgyalások pozitív fordulatait értékelte, illetve Simon Norbert gazdasági igazgató a december 22- én a Papp László Budapest Sportarénában megrendezésre kerülő Karácsonyi ünnep a baptistákkal című egyházi rendezvényről közölt információkat.

Tájékoztatást hallhattunk még a BTA munkájáról Dr. Almási Tibor rektor testvértől. Majd Macher Tivadar lelkipásztor testvér adott ismertetőt a már meglévő gyülekezetek szorosabb együttműködésére irányuló új missziói kezdeményezésről.

A szünetet követően Pafkó Tamás lelkipásztor testvér vezette tovább együttlétünket, amelyen Apák nyomában címmel előadásokat hallhattunk Nemeshegyi Dávid lelkipásztortól, Grész Gábortól, a Timóteus Társaság vezetőjétől, és Kántor Tamás presbiter testvértől a biblikus apaság megéléséről, illetve annak modern kori kihívásairól. A beszámoló gyűlés, illetve konferencia a kora délutánban ízletes szendvicsekkel ért véget, amelyeket a részvevők a programokban gazdag együttlét után megelégedéssel fogyasztottak. A befogadó szeretetet és a teljes körű ellátást ez úton is szeretnénk megköszönni a Wesselényi utcai gyülekezetnek.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)