Egyházkerületi tanácsok országos találkozója Vácott

Fábián Sándor, 2014. február 10. hétfő

A magyarországi baptisták jelenleg hat egyházkerület keretei között élnek: dunántúli, déli, budapesti, északi, tiszántúli és körösvidéki.

keruletek.jpg

Az egyházkerületek fő feladata a hozzájuk tartozó gyülekezetek missziójának, közös rendezvényeinek és az épületek felújításának támogatása, szervezése. E feladatokat az egyházkerületi tanács lelkészi és nem lelkészi tagjai végzik a gyülekezetek kép viselőinek megbízásából, önkéntesen.

A Magyarországi Baptista Egyház elnöksége a Budapesti Egyházkerület javaslatára 2014. február 2-ára tanácskozni hívta össze az egyházi régiók vezetőit. Az összejövetel mintegy ötven résztvevőjét a Váci Baptista Gyülekezet testvérisége látta vendégül a gyönyörűséges imaházban.

Egyházunk vezetőinek bátorító előadásai mellett az értekezleten mind a hat egyházkerület képviselői felszólaltak, hogy megosszák az egyházvezetéssel és a többi kerülettel terveiket, terheiket és látásukat. Kis csoportos műhelymunka keretei között foglalkoztunk a születő gyülekezetek körüli bábáskodással, az erős gyülekezetek továbbvezetésével, a megbetegedett gyülekezetek gyógyításával, és az elnéptelenedő szórványgyülekezetek pásztorolásával kapcsolatos teendőkkel. Amiben e konferencia engem meg erősített, az az a tény, hogy az egyházkerületi tanácsok szolgáló, testvéri közösségek.

Semmi esetre sem uralkodnak a reájuk bízottakon, hanem minden tekintetben értük vannak. Találkozásunk másik örömteli üzenete volt, hogy egyházunk vezetése minden tőle telhető anyagi és erkölcsi támogatást megad ahhoz, hogy az egyházkerületek – vagy ahogy régebben neveztük őket, missziókerületek – még inkább betölthessék rendeltetésüket.

Papp János egyházelnök testvérünk záróáhítatában ezt az igét bízta ránk: „Adjatok kezet az Úrnak, és jöjjetek el szentélyébe, amelyet örökre megszentelt! Szolgáljatok Istenetek nek, az Úrnak, akkor elfordul tőletek fölgerjedt haragja.” (2Krón 30,8)

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)