Érkörtvélyesen hirdette az evangéliumot a Vox Nova Baptista Férfikar

Mikes András, 2013. május 10. péntek

Egy különleges evangélizációs alkalom résztvevői lehettünk 2013. április 28-án az Érkörtvélyesi 1-es számú Roma Baptista Gyülekezet imaháza mellett felállított sátorban,

... a Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány és a Fundatia Gipsymission Romania közös szervezésében, a budafoki fúvósokkal együtt. Az alkalom nem indult zökkenőmentesen. A több száz kilométer megtételére és a határátlépésre hosszabb időre volt szükség, mint azt emberileg tervezni lehetett. Az alkalmat Filep Szilárd testvér, a Fundatia Gipsymission Romania elnöke, az érmihályfalvi roma körzet lelkipásztora vezette. Az egybegyűlteket Papp László lelkipásztor is köszöntötte.

Az áhítatot Kőszegi Dániel testvér, a Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány alapítója tartotta, a gyülekezet, türelmesen, imádkozással, énekléssel várt bennünket. Megérkezésünkkor a helyi polgármester, Nagy István úr köszöntötte a népes gyülekezetet, majd megkezdtük énekes és prózai szolgálatunkat. A mintegy 250 fős gyülekezet áhítatos készülődése csodálatos húrokat mozdított meg bennünk is, amikor megfigyelhettük az érdeklődő tekinteteket, az örömteli várakozást a célzottan ennek a gyülekezetnek hozott örömüzenetet.

voxnovaer.JPG

A kürtök zengésével elcsendesült a suttogás, majd egymás után a félre nem érthető énekek telítették a lelkeket. Tiéd vagyunk oh Istenünk….Hálát adva áldja Istent…..A nagy Király….Egy forrás van, mely bűntől megtisztít…..A tenger mélyére rejti bűnömet az Úr….Olyan béke jött szívembe…..Ha Isten békéje lakja a szívemet…..Jézus helyet készít….Majd ha egyszer véget ér e földi lét……Jézus vissza jön…..Ma így hív az Úr…. Közben személyes bizonyságtételek, (Katona Imre, Szilágyi József) és versek( Horváth László, Kovács Arthúr) hangzottak el..

Az ének- és prózaszolgálatok sorát az igehirdetés követte. Az igehirdető Dan László testvér, a Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány elnöke volt. Egyetlen igevers szolgált az igehirdetés alapjául: „Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveiteket” Zsidókhoz írt levél 3:7. Bárcsak mindannyian fejet hajtanánk az Úr előtt, mert mindannyiunknak erre van szüksége, bármilyen háttérből is jövünk. Mert ha nem tudod kimondani, hogy Jézus Krisztus számodra is személyes megváltód, akkor ez az alkalom csak egy pillanatnyi élmény. A szószéken a kereszt azt hirdeti, hogy ma is meg lehet hallani Jézus Krisztus hívó szavát, meg lehet a szívünket nyitni előtte. Ezt követte az előrehívás, ami alatt a fúvósok és a kórus a „Vágyod-e elhagyni bűneidet, Jézus vérében van nagy erő. A sorok közötti szűk folyosó megtelt asszonyokkal, férfiakkal, akik előre jöttek, hogy átadják életüket, vagy újra letegyék bűneiket a keresztnél.

Az ének után hálaadó imát mondott Kőszegi Dániel és Filep Szilárd testvérek. Az imádságok után a kórus szolgálata következett, egy kis bíztatás a frissen megtért testvéreknek, és nekünk, régóta hitben élőknek is: „Minden nap a Sátán ellen ádáz harcot folytatunk… Én már Jézus népe közé tartozom, ha rám támad a bűn, ő ott áll jobbomon…” A szolgálat után újra a hála hangjai szólaltak meg, Fodor István testvér Debrecenből és Papp László lelkipásztor testvér vezettek minket imádságban.

voknova2.JPG

Végül Dan László köszönetet mondott a helyi lelkipásztornak, hogy befogadták ezt az alkalmat. Ezt Filep Szilárd lelkipásztor testvér zárszavai követték, miben ő is megköszönte a szolgálatokat. Az alkalmat megkoronázta a közös záróének, amit a kórus több szólamban kísért, zongorával és fúvósokkal együtt: „ Nagy Istenem, ha nézem a világot, Mit alkotott Te szent „Legyen” szavad, Ha látom én sok millió alkotásod, Kiket vezetsz és táplálsz egymagad, A szívem áld, és hála tölti be! Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te!” Soli Deo Glória!

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a meghívásért, a szervezésért és a számunkra is felejthetetlen alkalomért Dan László elnöktestvérünknek.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)