Február 1: MABAVISZ vasárnap

Veress Efraim RMBGYSZ alelnök, 2015. január 14. szerda

„Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” Jn. 17:21

mabaviszvezetok.png

Az Úr Jézus főpapi imájában, amikor a tanítványaiért imádkozott, azt kérte hogy tanítványai egyek legyenek. Az egység eredményeként pedig a világ elfogja hinni azt, hogy Jézust Isten küldte. Egyháztörténelemből tudjuk és ma is megfigyelhetjük ezt az igazságot. Amikor a keresztyének szemmel láthatóan is egy erős közösséget alkottak, sokkal jobban terjedt a hit a világban.

Ahol viszont széttöredezett a közösség, ott a meglévő hit is kezdett elfogyni. A Krisztusban lévők egységét sok minden veszélyezteti, úgymint a faji, nyelvi, kulturális különbözőségek és egyebek. Mégis van példa arra, hogy egy gyülekezet a sokszínűség ellenére is igazi egységben tud lenni. Az ilyen egységes közösség jelenléte figyelemfelkeltő a sokszínű, töredezett társadalomban és így hiteles hirdetője is lehet az evangéliumnak. Azt gondolhatnánk ha a hívők egy nemzetiségűek, egy nyelvűek, azonos kultúrkörnyezetben élnek, akkor egészen biztos hogy sokkal egységesebbek. Pedig nem így van.

Itt vagyunk példának mi magyar baptisták. A Kárpát-medencében élve, vagy a nagyvilágba szakadva érzékeljük, hogy a nyelvi azonosság és a közös történelmi gyökerek ellenére, mennyire nehéz összefogni a magyar baptistákat a világon. Hála az Úrnak hogy nem lehetetlen és van egy keret ami ezt a célt szolgálja. Úgy hívják hogy Magyar Baptista Világszövetség. Minden év február első vasárnapja erre az összefogásra, erre a keretre emlékeztet. Azonban az összefogás még nem jelent tökéletes egységet. Az ellenségek is összefoghatnak alkalmanként, de soha sem lesznek egyek. Mi azonban azt valljuk, hogy aki Istentől született, az predesztinálva van az egységre testvéreivel a Krisztusban. Ha egészséges lelki fejlődés van az egyénben és a közösségben, akkor összenő mi összetartozik az Úrban. Még keret nélkül is. Mennyivel inkább ha van egy ilyen segítség. Felelősek vagyunk nemzetünkért, felelősek vagyunk hittestvéreinkért. Ha ezt a felelősséget képesek vagyunk egységesen is felvállalni, akkor leszünk fény és világosság ezen a Földön.

Kedves magyar baptista testvérem, bárhol is élsz a nagyvilágban, kérjük együtt, hogy újítson meg minket az Úr és töltsön be az Ő lelkével. Azután imádkozzunk gyülekezeteink megújulásáért, nemzetünk ébredéséért és küldetésünk betöltéséért! Legyünk azok akiknek lenni kell, tegyük azt amit tenni kell és történni fog az, aminek történni kell!

Az Úr segítsen minket ebben az évben is úgy fejlődni lelkileg, szervezetileg, hogy a fejlődés iránya az egység felé mutasson! Hadd mondhassuk egyre hangosabban: Összenő mi összetartozik. Hitben is nemzetben is. Ámen!

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)