Felvételi hirdetés

BTA, 2016. január 28. csütörtök

A Baptista Teológiai Akadémia felvételt hirdet állami ösztöndíjas képzéseire a 2016/2017-es tanévre. A képzések, az egész életen át tartó tanulás jegyében, minden korosztály előtt nyitottak.

Teológia alapképzési szakra (BA) azok jelentkezését várjuk, akik:

– élethivatásként szeretnének gyülekezeti lelkipásztori feladatokat ellátva szolgálni (igehirdetés, lelkigondozás, tanítás…);

– akik a misszió különböző területeire szeretnének felkészülni (például: bibliakör-vezetői, ifjúságvezetői, evangelizációs munkatársi, misszionáriusi szolgálat);

– akik szakszerűen szeretnének lelkigondozói segítséget nyújtani testi-lelki terhet hordozó embertársainknak.

A szakon teológus szakképzettség szerezhető. A képzés ideje 8 félév.

Teológia mesterképzési szakra (MA) azok jelentkezését várjuk,

akik már rendelkeznek diplomával és érdeklődnek a hittudomány iránt. A szakon okleveles teológus (MA in Theology/Divinity) szakképzettség szerezhető. A képzés keretei között a hallgató a differenciált ismeretek között különböző szolgálati területekre tekintettel választhat: gyülekezeti lelkipásztor, társadalmi szolgálat, hitoktató, missziológia, vallásismeret. A képzés ideje 4 félév.

Kántor alapképzési szakra (BA) olyan érdeklődőket várunk,

akik szakszerűen szeretnének részt venni az ének-zenei szolgálatban. A szakon kántor szakképzettség szerezhető. A képzés ideje 6 félév. A szakon belül – választásuk szerint – az egyházi ifjúsági zenével (gospel) is részletesen megismerkedhetnek a hallgatók.

Jelentkezési határidő: 2016. március 31.

A jelentkezési lap letölthető intézményünk honlapjáról (www.bta.hu), vagy a Tanulmányi Hivataltól igényelhető (cím: 1068 Budapest, Benczúr u. 31.; tel.: 06-1-322-2815 vagy 06-20-886-0846; e-mail: tanulmanyi@bta.hu).

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)