Imádkoztak az üldözött keresztényekért

Walkó Ádám Forrás: Evangélikus Élet, 2015. június 12. péntek

A szenvedő és üldözött keresztényekért szállt az ima 2015. június 7-én a budai Gellérthegyen. A Magyar Evangéliumi Szövetség – Aliansz szervezésében többek között református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdista gyülekezetekből...

F28E0027.jpg

... érkezettek könyörögtek együtt megkülönböztetésben és valós életveszélyben élő testvéreikért a magyar történelemben elsők között vértanúhalált szenvedett Gellért püspök emlékművénél.

„A mai közös imádság jeladás, kiállás és tanúságtétel az Úr gondviselő szeretetéről" – mondta köszöntőjében és kezdő imájában az Aliansz elnöke, Szeverényi János. „Gyűlöli a gonosz mindazokat, akik követik Krisztust, éstiszta szívvel hordják magukban Isten képét. Harctéren élünk ezen a földön, de az Úrral együtt harcolunk, és ő a győztes" – mutatott rá egyházunk országos missziói lelkésze, hogy nemcsak Afrikában és Ázsiában dühöng a keresztényüldözés, hanem a világ minden pontján meg kell küzdeni a gonosz erőkkel.

F28E0009.jpg

Több keresztényt öltek meg a 20. században, mint az azt megelőző tizenkilencben összesen, a 21. szá- zadban pedig a kereszténység vált a leginkább üldözött vallássá – vázolta az üldözöttek általános helyzetét az Aliansz főtitkára. Horváth István szavai után az afrikai és az ázsiai országokban élő Krisztus-hívők fenyegetettségét mutatta be rövid blokkokban egy-egy felszólaló. Külön kitértek Irakra, Szíriára, Iránra és Pakisztánra. Szó esett az Európába menekültek helyzetéről, valamint a bicskei menekültmisszióról is.

F28E9941.jpg

Az imaalkalmon részt vett a Kárpátaljai Református Egyházkerület esperese, Seres János, aki Ukrajnát is könyörgésébe foglalta. Az imákat énekekkel kötötték össze az egybegyűltek. A kiscsoportos imádkozás után Hecker Frigyes nyugalmazott metodista szuperintendens áldása zárta a közös fohászkodást.

F28E9934.jpg

Forrás: http://evangelikus.hu/cikk/imádság-az-üldözött-keresztényekért

Keresztyén üldözés és menekült kérdés

Hogyan függ össze a címben jelölt két globális, tömegeket érintő jelenség? Véletlen, hogy az eddig egyházi körökben megjelenő szolidaritás és a nehéz helyzetben levő testvéreinkért szervezett imaalkalmak témája mára kikerült a mainstream média címlapjaira? Egyértelműen látszik, hogy azokban az országokban ahonnan az áradat érkezik komoly vallási diszkrimináció pusztít. Persze nem ilyen leegyszerűsített a helyzet, hiszen lehetnek jobb élet után vágyó bevándorlók, szegényebb de békés vidékekről Európába érkező kalandorok. Ahogy az előző - Falépítő és/vagy befogadó Európa (június 28.) - írás hangsúlyozta óriási különbség lehet bevándorló és menekült közt. Ki szeretnénk még egészíteni a MEÖT székház-beli alkalom beszámolóját az esemény előadóinak megemlítésével, akik közös szellemi termékének kivonataként olvashattuk a május 22-i migrációs konferenciáról szóló beszámolót.

Fischl Vilmos MEÖT titkár a Róma 15:9-et idézte bevezető gondolataiban; „Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.” További előadók voltak: Kádár Zsolt Theológiai Szemle szerkesztőbizottsági elnök, aki a „bűn zsoldja a migráció” szemléletes parafrázist használta; Dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész, BTA tanszékvezető, baptista lelkipásztor, aki az egyetemes és magyar migráció történelmét mutatta be. „A magyar történelem a migráció és az emigráció története is” - hangsúlyozta. Megszólaltak még a témában; Béres Tamás, Evangélikus Hittudomanyi Egyetem tanára, Torsten Moritz Európai Egyházak Migrációs Bizottságának titkára, Jungert Béla nagykövet, Szép Árpád menekültügyi igazgató, Kanizsai-Nagy Dóra misszióvezető. Az előadások teljes anyaga olvasható lesz a Theológiai Szemle őszi lapszámában. Június 7-én a nyár első vasárnapján a budapesti Gellért-szobor lábánál hasonlóan széleskörű, különböző felekezeti háttérből érkezett keresztyén csoport imádkozott Istenhez, a világszerte üldözött testvérekért. A helyszín aktualitása, hogy a Duna mellett magasodó hegy maga is egy vallás üldözött keresztény vezetőről Gellértről kapta a nevét.

Ajánljuk szeretettel; kapcsolódjunk mi is az imához bárhonnan, bármikor! Isten, aki egyszer minden könnyet letöröl majd, legyen kegyelmes övéihez, és mindazokhoz akik a mártírok magvetése nyomán hisznek majd Benne.

Tóth Krisztián 2015-június

A tartalom megtekintéséhez Adobe Flash lejátszó szükséges.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)