IX. Határ menti karvezetői és kóruskurzus

Bálint Borbála, 2016. április 6. szerda

Isten kegyelméből igen szép hétvégét tölthettünk együtt immár 9. alkalommal Békéscsabán a Körösvidéki Egyházkerület szervezésében.

plakatkorus-696x984.jpg

Már péntek délután elkezdték a tanuló karvezetők a gyakorlást, akik – mint az előző nyolc alkalommal is – szép számmal vették igénybe a tanulás lehetőségét. Ezen alkalomra 44 fő jelentkezett, közülük 14-en Erdélyből jöttek. Oláh Gábor karnagy-tanár lelkes vezetésével, valamint segítőivel – Kovács István testvérrel Újpestről, és Erdei István testvérrel Békésről – a háromnapi komoly karvezetői oktatás mellett az énekek mondanivalója és a vasárnapi prédikáció hitünk elmélyítését is szolgálta. A színvonalat emelte Tóka Szabolcs orgonaművész munkája. Szombat délelőtt már a nagy kórus dirigálását tanulhatták a karnagyjelöltek, vasárnapra a 100 főt is elérte a kórustagok száma.

Szombat este különleges örömben volt részünk, a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központ nagyterme is megtelt. A Baptista Központi Énekkar színvonalas, jótékonysági hangversenyében gyönyörködhettünk, melyet a nemrég az Úrhoz elköltözött Oláh Zsolt testvér emlékére rendeztünk. Vezényelt az édesapa, Oláh Gábor karnagy testvér, akinek szívében még a fájdalmas elválás frissel él. Fiukat vesztették el 42 évesen betegség következtében, ezért a célgyűjtés is a beteg gyermekek gyógyítására, az azt végző alapítvány részére történt. A koncerten szólót énekeltek Meláth Andrea, Kiss Rózsa és Szerekován János művész testvérek.

Ez alkalommal köszöntötte az ünneplő gyülekezetet Szente Béla, a Kulturális Központ igazgatója, aki örömmel adja át minden évben ezt az impozáns termet, éttermet ezekre az alkalmakra. Majd Békéscsaba város polgármestere, Szarvas Péter köszöntőjében elmondta, kiváltságnak tekinti, hogy a baptistáknak ily módon is segítségére lehet. Köszönetünket fejezzük ki ifj. Bálint József testvérnek is, aki mindent félretéve szervezte meg nagy odaadással – felesége segítségével – ezeket az alkalmakat. Földesi Zoltán testvér nyomdájában ismét igényes, szép kivitelű kotta- és zenei anyag segítette a hétvégi kórus munkáját.

Vasárnap délelőtt az imaórai buzdítást Kiss Tibor testvér, a Körösvidéki Egyházkerület elnöke végezte. A délelőtti és délutáni istentiszteletek alkalmával mutatták be frissen tanult tudásukat a karvezetők a kilencéves gyermektől az 50 éves korúig.

Az igehirdetés szolgálatát Meláth Attila lelkipásztor testvér végezte a Neh 6,15, valamint a 12,31–38. és 43. verse alapján. Testvérünk kiemelte: ahogy Nehémiás imádkozással-böjtöléssel építette a várfalat, csak így lehet közösségünknek is megújulni, ha Isten feltételeinek engedelmeskedünk.

Meláth testvér igen odaillő példákkal illusztrálta mondanivalóját a tőle megszokott lelkesedéssel. Ez a kórus is szolgálhat így az Úrnak, mint Nehémiás idejében. Vasárnap ebéd után a fúvósok zenei szolgálatában gyönyörködhettünk. A délutáni prédikáció is megújulásra buzdított, hogy ne egymásnak akarjunk tetszelegni, mert Jézus ismeri életünket.

Megemlékezett Meláth testvér az eltávozott Oláh Zsolt testvérről, aki sokat szenvedett betegsége miatt. Megköszönte az adakozó kedvet – az összegyűlt 416 ezer Ft-ot – az Úr Jézus nevében. Elmondta: „A földbe esett gabonamag akkor terem, ha mi lelkészek úgy mondjuk el a felülről jövő igét, hogy a hallgatóságot szíven találja. Ez imatámogatást kíván, és legyen imádkozó háttér. Ne mondvacsinált hívők legyünk. Ha Jézust akarják látni, tudjuk bemutatni.”

Az alkalom szeretetvendégséggel zárult. Terveinkben szerepel a 2017-ben megrendezendő 10. jubileumi határ menti karvezetői és kóruskurzus – nyilván a „jakabi feltételekkel”, melyért imában kérjük a mindenható Isten áldását ránk és egész baptista közösségünkre.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)