Jubileumi esztendőhöz érkeztünk!

Dr. Mészáros Kálmán, 2013. május 16. csütörtök

A Magyarországi Baptista Egyház Történelmi Bizottsága 2013. április 16-án tartotta Országos Székházunkban évközi tanácskozását, melyen határon túli egyháztörténész baptista testvérek is részt vettek.

Trtnelmibiz.jpg

A megbeszélésen közösen tekintettük át az ez évben előttünk lévő feladatokat, történelmi évfordulókat hazai és határon túli események.

Javaslatot tettünk ez év Jubileumi esztendővé való nyilvánítását, hisz 490 évvel ezelőtt, 1523-ban érkeztek hazánkba az első anabaptista reformátorok, többek között Schröter Kristóf, Kisszebeni János, Fischer András. Ennek kapcsán emléktúrák szervezését kezdeményeztük teológiai hallgatók és közösségünk történelme iránt érdeklődők számára. Az első tanulmányútra „Anabaptista hitelődeink nyomában” címmel 2013. április 19-21 között már sor is került Ausztria, Csehország és Szlovákia érintésével, amelyet Jubileumi istentisztelettel zártunk Pozsonyban.

Magyarországon Országos Jubileumi Hálaadónap keretében szeretnénk megemlékezni úgy anabaptista hitelődeink küzdelmes életéről, mint az újkori baptista mozgalom kiemelkedő eseményeiről és egyéniségeiről. Ennek tervezett időpontja 2013. október 19-20, helyszíne Kispesti Baptista Imaház lehet. Ebben az esztendőben szeretnénk megemlékezni többek között Meyer Henrik 140 évvel ezelőtt (1873) Magyarországon megkezdett missziómunkájáról, valamint Udvarnoki András 130 évvel ezelőtti megtéréséről, egyházszervező tevékenységről. Ezek mellett tervbe vettünk néhány, a reformáció 500 éves évfordulójához (2017) kapcsolódó anabaptista-baptista történelemi eseményeket népszerűsítő kiadvány kiadását.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)