Karácsonyi üzenet

Mészáros Kornél főtitkár, 2014. december 22. hétfő

Magam előtt látom a sötét betlehemi éjszakát. Semmilyen földi előkészület nem történt. Nem hívogattak a vendégfogadásra, nem készültek agapéval, nem voltak kiosztott helyek, csak a megszokott élet.

nativity-baby-jesus-christmas-2008-christmas-2806967-1000-5581.jpg

Pásztorok vigyáztak. Hiszen veszélyben van, mindig veszélyben van a nyáj. Farkasok, medvék jönnek, hogy megtizedeljék a nyájat. A pásztorok vigyáznak a nyájra. Figyelnek. A szükséges rendben, a kialakult gyakorlat szerint. Bot a kezükben, elszántság a szívükben. Eközben az égben lázas előkészület zajlik. Az Atya elküldte a Fiút, aki megfogant Szűz Mária méhében. Közeledik a megszületése. Most felsorakoznak az angyalok. Az igehirdető, az énekesek.

Átveszik az Atyától a mondanivalót. Indulásra készen várnak. Aztán a két, egymástól minden szempontból távol álló csoport között az Atya szelíden széthúzza az elválasztó kárpitot. És először leömlik a földre, lágy paplanként szétterül, mindent betölt a menny ragyogása. Ember, állat ámulattal néz. A nyájat őrző pásztorok félni kezdenek, hisz ilyen még nem volt.

Közben a kárpit még jobban kitárul. Egy ragyogó lény jelenik meg. Hirdeti az evangéliumot. Bátorítva teszi. „Ne féljetek!” – így szól a bátor, időnként oroszlánt, medvét is agyonverő pásztorokhoz (1Sám 17,36). Aztán folytatja az igét, az örök evangéliumot, ami ma is megszorongatja a szívünket, hogy: örömöt hirdetek, Üdvözítő született nektek... És beszél tovább a kisgyermekről, a jelről, a jászolról, amíg el nem mondja, amit az Atya rábízott. Engedelmesen, hűen a szolgálatban.

Újabb fokozat következik, hiszen az Atya a kárpitot még szélesebbre tárja, hogy igazi hangverseny legyen a földön. Mennyei seregek sokasága jelenik meg, akik a pásztorokat körülvéve ragyognak, és felcsendül a kórus: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat!” Szól az ének, újra meg újra, az Atyáról, az ő jóakaratáról, hozzánk fordulásáról, Krisztus megszületéséről. Aztán az angyalok küldetése véget ér. Visszamennek a mennybe. Maradnak a zord pásztorok, de immár mosolyognak, dúdolják a tanult éneket, mondogatják a hallott igét, hisznek a Teremtő csodájában, és elindulnak. A nyájat hátrahagyva most nagyon fontos dolguk van. T

ovábbadni az igét. Ők az elsők, akik kapták, az Úrtól vették, de már mondják is tovább. Mária, József boldogan hallgatja őket, hiszen ők is hallottak az Úrtól csodálatos dolgokat. Az igét halló Mária a szívében forgatja a hallottakat. A szolgáló pásztorok pedig tovább magasztalják Istent. Kedves Testvérem! 2014 karácsonyán sem változott az ígéret. Most téged és engem küld az Úr, hogy hirdessük az ő nagy tetteit. Nemcsak arról beszélünk már, hogy megszületett az Üdvözítő, hanem hogy szolgálata elvégeztetett. Jézus Krisztus a világ üdvözítője. Életét adta értünk, és bátorítóan üzeni, hogy ne félj!

Az Élet Ura üzen nekünk. Ha felcsendülnek az Urat magasztaló énekek a küldöttek ajkáról, ez erősödik meg még jobban! Vajon mi történik 2014 karácsonyán az igehallgatók szívében? Az Úr munkálkodjon bennünk és általunk!

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)