Köszöntő a házaspáros díszvacsorán

Varga György, 2016. január 6. szerda

A mai esténk célja, hogy ünnepeljük a házasságot, ünnepeljük a szerelmet, ami a házasságban teljesedik ki, érik meg igazán azzá, amire teremtőnk adta. Esténk programja, a körülmények erre hangolnak, mi magunk is erre hangolódtunk.

vacs2-768x510.jpg

A szerelmet nem kell bemutatnom. Aki itt van, az legalább egyszer már találkozott vele. Remélhetőleg ma este is mindenki magával hozta ezt a régi kedves ismerőst. Talán a házasságotok előterében van, akkor ez az este hozzájárulhat ahhoz, hogy ott is maradjon. Talán a házasságotokban a háttérben bújik meg, akkor ez az este hozzájárulhat ahhoz, hogy újra fontos személlyé váljon a házasságunkban.

A romantika maga a vágyódás. A romantikus életérzés legalapvetőbb eleme a vágyódás. A romantika a kapcsolatokban, a házasságban azokat a pillanatokat, időszakokat jelenti, amikor ez a mindannyiunkban ott élő vágyódás valósággá is vált, vagy válik. A „pont olyan” pillanatok, élmények.

A költészet egyik meghatározása: érzelmi és képzeleti gazdagság. Ez a szerelemhez, romantikához leginkább illő irodalmi műfaj. Néhány évvel ezelőtt – készülve egy házaspáros alkalomra – kétszáz verset olvastam el. Volt közöttük ismert és nem ismert. Ezek közül hadd olvassak fel egyet, az érett szerelem egyik csodálatos versét, a hétköznapi romantika pillanatképét, aminek szíve-lelke a hűség és a szeretet.


Dsida Jenő: Ha valaki jönne

 

Ha most valaki halkan idejönne,

idelopózna a hátam mögé

és megkérdezné: fáradt vagyok-é?

 

Kicsi kezét, mint tearózsa szírmát

finom-borzolón fürtjeimbe lökné

s én azt hinném, hogy úgy marad örökké.

 

Leoldaná selyempuha kendőjét

és vállamra tenné, hogy meg ne fázzam.

Ajkával mérné: nincs-e lázam?

 

Nem lenne szava, nézne csak,

míg én hallgatnék magamat keresve,

lelankadva egy félbemaradt versre…

 

S ha már szabályos lett a pihegésem

és lelkem földjén álom-eke szánt át, –

vigyázva, halkan elfödné a lámpát…

 

A 25. zsoltár írja: „Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit”. (10. vers)

A hűség megkülönböztetett bánásmód. Neked, akihez hűséges vagyok, adok legelőször. Neked adom a legtöbbet, neked adom a legjobbat.

A hűség védelem és oltalom. Megvédelek, az ellened támadót is feltartom.

A hűség támogatás és segítség.

A hűség szerelmi zálog. Hűségemet adtam zálogul: mindaddig, amíg nálad van a hűségem, biztos lehetsz a szerelmemben.

A hűség jóindulat, különösen a letört, gyenge, szükségben, nyomorúságban lévő felé.

 

A hűség nem reagál, hanem deklarál. Hirdeti: ott voltam, amikor először megvallottam. Itt vagyok, ennyi év, ennyi öröm és próba után. Ott leszek, jó időben, rossz időben egyaránt. Ezt ígértük, erre tettünk fogadalmat Isten és emberek előtt: „Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele tűrök, vele szenvedek, őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában hűtlenül el ne hagyom”.

A hűség jellem kérdése. A hűséges házastárs megbízható, szavahihető. Ragaszkodik hitéhez, hogy házastársa az Istentől kapott „hozzáillő segítőtárs”. Még akkor is, ha Isten kezében a házastárs az első számú jellemformáló eszköz, akin keresztül olyan mélyen nyúl bele lelkünkbe és jellemünkbe, mint senki máson keresztül. Ez csak a hűség abroncsával körbeölelt házasságban valósulhat meg, csak az ilyen házassági kapcsolatot nem kezdi ki a másik által kezdeményezett változás, változtatás igénye. A hűséget senki és semmi nem tudja kibillenteni. Ha mégis megtörténik ez, megkérdőjeleződik minden addigi szó, cselekedet és szándék, maga a jellem.

A hűség a szeretet párja. Az agapé-szereteté. A feltétel nélküli, a „szeretlek, pont” típusú szereteté. Amely kedvét leli abban, hogy egyoldalúan a másik javát szolgálja a maga költségére. Mert ő maga ilyen. Mert a másikat értékesnek tartja.

A szeretet és a hűség ezt mondja: ez mindig így lesz. Miközben elhangzik a következő vers, a házaspárok fogják meg egymás kezét, mintha ők mondanák egymásnak a hűségnek és szeretetnek ezt a vallomását (az utolsó sor megismétlésekor mondják egymásnak házastársuk nevét).

 

Robert Burns:

John Anderson, szívem, John

 

John Anderson, szivem, John

kezdetben, valaha

hajad koromsötét volt

s a homlokod sima.

Ráncos ma homlokod, John,

hajad leng deresen,

de áldás ősz fejedre,

John Anderson, szivem.

 

John Anderson, szivem, John,

együtt vágtunk a hegynek,

volt víg napunk elég, John,

szép emlék két öregnek.

Lefelé ballagunk már

kéz-kézben csöndesen,

s lent együtt pihenünk majd,

John Anderson, szivem.

 

(Szabó Lőrinc fordítása)

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)