Levél a Belga Baptista Szövetség főtitkárának

Dr. Bukovszky Ákos Külügyi Szaktitkár, 2016. március 29. kedd

Kedves Verhaeghe Testvér! A Magyarországi Baptista Egyház és elnöke, Papp János testvér nevében üdvözletünket szeretnénk küldeni Önnek és valamennyi baptistának Belgiumba...

a_000_arp4380359_europress_eza-e1458764697624-1024x576.jpg

... Húsvét örömteli alkalmából ebben az évben. Az a tény, hogy Krisztus feltámadt a halálból felülmúl minden emberi problémát és nehézséget. Egyben szeretnénk kifejezni együttérzésünket is ezekben az embert próbáló napokban, melyeket országuk átélt azon gonosz terrorcselekmények következtében, amelyeket a közelmúltban hajtottak végre Brüsszelben. Imádkozunk azért, hogy tapasztalják meg Feltámadt Urunk jelenlétét, vigasztalását és erejét próbáik közepette.

Ő a mi reménységünk. Mivel Ő él, mi is élünk. Ő azt mondta nekünk, hogy ezen a világon nyomorúságunk lesz, de bízzunk, mert Ő legyőzte a világot. Erősítse meg Önökben ezt a bizodalmat és így tegye Önöket képessé arra, hogy az Jézus Krisztus feltámádása erejének tanúságtevői legyenek az Önöket körülvevő világban. Nagy szeretettel az Úr Jézus Krisztusban,

Dr. Bukovszky Ákos

Külügyi Szaktitkár

Magyarországi Baptista Egyház

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)