MBE oktatási missziós fórum

Baptista Sajtószolgálat, 2015. június 8. hétfő

Oktatási missziós fórumot tartott május 29-én a Magyarországi Baptista Egyház. Az egész napos konzultáción részt vettek a baptista oktatási intézményrendszer teljes területét átfogó vezetők és a részterületekért felelős személyek.

mbeoktatas.jpg

A missziós fórumot Almási Tibor, a BTA rektora nyitotta meg köszöntő szavaival. Papp János egyházelnök bevezető gondolataiban elmondta, hogy egyházunk ezzel a társadalmi szerepvállalással egy olyan fontos, még eddig soha nem járt úton indult el, amelyben a Krisztusra tekintés a legalapvetőbb elvárás minden szereplőtől.

A fórumtalálkozás lehetőséget biztosít arra, hogy a vezetők, a miszszió oldaláról szolgálók, a részfel - adatokhoz kapcsolódó szakemberek megvitassák, ki hogyan értékeli az eddig megtett utat, majd közösen áttekintsék a további lehetőségeket, irányokat.

Ezt követően Durkó István miszsziói igazgató előadásában bemutatta a jelenlegi munkafolyamatokat, értékelte az egyes speciális oktatási területek tevékenységét, és felvázolta a jövő lehetséges fő irányait. A délelőtt folyamán a különböző oktatási helyszínek és körzetek vezetői, felelősei röviden tájékoztatták a résztvevőket a saját területük specifikumairól, örömeiről, sikereiről és nehézségeiről.

Ebéd után Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke osztotta meg személyes tapasztalatait és jövőképét a szakmai csoporttal. A résztvevők egyetértettek abban, hogy csakis Krisztussal a középpontban, „kilépve a csónakból”, hiteles keresztényként lehet eredményesen részt venni ebben a szolgálatban.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)