Megjelent a Szolgatárs legújabb száma

szolgatars.hu, 2016. január 4. hétfő

Örömmel nyújtjuk át kedves olvasóinknak a Szolgatárs folyóirat év végi dupla számát. Ismét olyan írásokat találhatunk a lapban, ami segítheti hitünk növekedését, kapcsolataink elmélyülését.

Szolgatars_2015_3-4_cimlap_web-751x1024.jpg

Elsőként egy karácsonyról szóló tanulmány (Oscar Cullmanntól) segít számunkra megválaszolni néhány gyakran felvetődő kérdést, amit ezzel az ünneppel kapcsolatban fel szoktak vetni. Egy kifejezetten lelkészeknek szánt igegyűjtemény és gondolatsor következik ez után John Pipertől. Harminc bibliai okot sorol fel a szerző, hogy miért nagyszerű dolog lelkipásztornak lenni. Az ezt követő blokkban a 2015 őszi Országos Házaspáros Lelkipásztor-konferencia előadásai közül olvashatunk el jónéhányat. A szerzők: Ronnie Collier Stevens, Berszán István és Berszán Lídia, Varga György, Uzsalyné Pécsi Rita. Hogyan prédikálj úgy, hogy az életeket változtasson meg? – teszi fel a kérdést a következő cikk. Ezután Jóföldi Endre ad nekünk segítséget abban, hogy meglássuk, hogy tényleg vezetők vagyunk-e, vagy csak azt gondoljuk magunkról. Majd Beke László az előítéletek lélektanát boncolgatja mostani tanulmányában. Győri Kornél nyugdíjas lelkipásztornak a baptista médiaképzésről Balatonföldváron elhangzott előadását ismerhetjük meg a továbbiakban. Majd egy katolikus szerző segít az öregedés kérdéseivel kapcsolatban elgondolkodnunk. A következő írás a lapunkban abban ad segítséget, hogy ne tápláljunk hamis elvárásokat a kiscsoportunkkal kapcsolatban. Bereczki Lajos egyháztörténeti írása a reformáció és a Biblia kapcsolatába enged betekinteni.

 

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)