Megjelent az Áhítat és a Baptista Kalendárium

2014. december 8. hétfő

Az Áhítat és a sok színes képpel megjelent baptista kalendárium 2500 Ft helyett most együttes vásárlás esetén mindössze 2100 Ft-ért!

ahitat2015.jpg

Örömünkre szolgál, hogy ismét megjelenhet az egyéni és közösségi bibliatanulmányozást segítő kiadványunk Áhítat 2015 címmel. A kiadvány már harmadik éve új szerkesztési elgondolással készül. Ebben az évben folytattuk a finomhangolást, amely során figyelembe vettük az olvasói visszajelzéseket is. Ennek egyik eredménye, hogy a tematika igyekszik az ószövetségi és újszövetségi textusokat egyenlő arányban szószékre juttatni, a napi témák köré szerveződő elemek pedig még inkább igyekeznek egymással harmonizálni.

Folytatva az eddigi koncepciót, 2015-ben a János szerinti evangélium kerül sorra az első negyedévben. Ezt követően egy vagy több héten átívelő témák adják meg a napi igék olvasásának menetét – egyházi, történelmi és kulturális aktualitásokhoz igazodva.

Ilyen többek között az Egyházak Világtanácsának „Ökumenikus vízhálózat” nevű projektje által meghatározott héthetes „vizes” sorozata. Egy másik, öthetes sorozatot Jonathan Lamb Tetőtől talpig című könyvének gerince alkotja Jakab levelének gyakorlati etikájával foglalkozva. Az ősszel esedékes „teremtés hete” sorozatot az „Ararát” Teremtésvédelmi Munkacsoport és a MEÖT Szociáletikai Bizottsága által közösen készített munkafüzet anyagát felhasználva szerkesztettük. Képi illusztrációk is gazdagítják az Áhítat oldalait a baptista fenntartású iskolákban tanuló diákok pályázatot nyert rajzaiból válogatva.

Az igehely-megjelöléseknél használt protestáns új fordítású Biblia versbeosztásának „károlis” megfelelőit egy összefoglalásban találhatja az Áhítat olvasója. Szeretettel ajánljuk hivatalos baptista kiadványunkat fiataloknak és idősebbeknek, hívőknek és keresőknek egyaránt, mert mindenki találhat benne magára szabott ösvényt, amely a Szentíráshoz vezeti.

Várady Endre az Áhítatbizottság elnöke

A kiadvány ára: 1250 Ft

kalendarium2015.jpg

Szívesen adjuk hírül, hogy baptista kalendáriumunk 2015-ben is megjelenik. Természetes törekvésünk, hogy évkönyvünk továbbra is őrizze meg a kalendáriumok ősi jellegzetes műfaját, vagyis hogy változatos, egész évre szóló olvasnivalót kínáljon az érdeklődőknek. Lapjain a gazdag híranyagon túl lelki írásokat, bizonyságtételeket, irodalmi értékű verseket, sőt szakszerűen megírt ismeretterjesztő írásokat is talál az érdeklődő olvasó.

A szerkesztő fontos szempontja, hogy mindezek megfelelő arányban legyenek a kiadvány lapjain, és minden írás, minden szó összhangban legyen a Szentírás szellemiségével. Arra törekszünk, hogy a szerzők jól felkészült cikkírók legyenek, és főként az adott témák jó ismerői. Szándékunk, hogy a baptista kalendárium, amely egyházunk legrégebben, 1892-ben alapított kiadványa, haladjon a korral, vegye figyelembe az újabb igényeket, de folyamatosan álljon ellen az igénytelenségnek, amely deformálhatja évszázados baptista sajtónkat. A Múlt, jelen, jövő színes képeivel, változatos oldalaival kívánatos olvasmány lehet az új esztendőben is.

Hogy mit találhat benne a kedves olvasó? Társadalmunk aktuális kérdését vizsgálja négy fiatal lelkipásztor „Szegénység és gazdagság a Biblia szerint” címmel. Olvashatunk a baptisták 110 évvel ezelőtti elismeréséről, egy szentföldi utazás tapasztalatairól, és arról is, miként készül Wittenberg városa Luther reformációjának 500. évfordulójára, vagy hogyan formálódott a gyülekezeti éneklés Mózes énekétől az általunk is használt evangéliumi énekek megjelenéséig. Kinek íródott a baptista kalendárium? Tulajdonképpen mindenki számára, akit érdekel baptista sorsunk, biblikus gondolkodásunk és a reformáció koráig visszanyúló történelmünk.

Marosi Nagy Lajos szerkesztő

A kiadvány ára: 1250 Ft

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)