Megkezdődött az ökumenikus imahét

evangelikus.hu, 2016. január 18. hétfő

Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét a keresztények egységéért tartott ökumenikus imahét vasárnap este Budapesten.

DSC_5334.JPG

A Deák téri evangélikus templomban megtartott szertartást Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Bogárdi Szabó István református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke vezette.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) rendezvényén Erdő Péter úgy fogalmazott: „nekünk keresztényeknek közösen is tanúságot kell tenni Krisztusról. (.) A világnak szüksége van arra, hogy egyek legyünk. Így akar Isten általunk könyörülni a világon.”

DSC_5347.jpg

A bíboros a felolvasott evangélium mondatát - „Ti vagytok a föld sója” - és az imahét egyik jelképéül is választott só szimbolikáját magyarázva elmondta: Jézus hallgatóinak számára a só a bölcsesség jelképe volt. A só, mint a bölcsesség jelképe, arra utal, hogy Jézus a saját tanítványainak megadta a tanítást, és ez a legnagyobb bölcsesség. Ez igazítja el az embert az életben: sóként kell jelen lenni a világban, és segíteni, hogy Jézus „mindenkit eligazító bölcsessége eljusson az emberekhez”, és „ízt, értelmet adjon mindenki életének”.


Erdő Péter kitért arra is, hogy a sónak van egy másik, nagyon erőteljes jelentése: az a szerepe, hogy megóv a romlástól. Jézus korában ugyanis sóval konzerválták az élelmiszereket, a só tehát a rothadástól, a pusztulástól óvott.

Jézus mondata, „Ti vagytok a föld sója”, azt jelenti, hogy „Krisztus tanítványainak kell lenniük azoknak, akik kedvéért Isten megkegyelmez a világnak, akik megóvják a világot attól, hogy Isten szemében haszontalannak tűnjék”.

DSC_5325.JPG

Ez a mondat ugyanakkor „borzalmas felelősséget is jelent” - figyelmeztetett a bíboros. „Olyan életet kell élnünk, hogy rajtunk ismerje fel Isten a világban jelenlévő Krisztust, és ezért szeretettel nézzen a világra, és megkegyelmezzen annak”.

„Nekünk magunknak nem szabad kritikátlanul a világhoz hasonulnunk, hanem Krisztushoz kell egyre jobban hasonlítanunk, hogy mi adhassuk meg - az ő erejéből - azt, ami a világot megőrzi a pusztulástól, és megtartja az üdvösség felé vezető úton” - fogalmazott Erdő Péter.

Bogárdi Szabó István arról beszélt: a világ nyomorúságai elrejtik előlünk a teremtés „csodálatos dicsőségét”. Az elmúlt hónapok, évek eseményei tanácstalanná, védtelenné tesznek, és olykor megrendítik szilárd belső hitünket is.

„A keresztyének üldözése szerte a világon kétségeket támaszt magunkban, imáink hathatósságában”, és a mai nyugat-európai civilizáció „gúnyos cinizmusa” sokakat önfeladásra csábít. De Péter apostol szavai: „ti azonban választott nemzettség, királyi papság, szent nemzet vagytok”, „nagy és erős buzdítást jelentenek”, hogy „legyünk bizonyságtevői, hirdetői, evangélistái az Isten és az isteni irgalmasság nagy dolgainak” - fogalmazott a református püspök.

Az ökumenikus imahét idei bibliai mottója Péter első levelében található: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!”

Az idei imahét anyagát a lett ökumenikus csoport készítette, az ő kérésük alapján az imahét jelképei idén a Biblia, a gyertya és a só. A szertartás kezdetén e szimbólumokat a három történelmi keresztény egyház főpásztorai vitték be a templomba és helyezték el az oltár előtt.

A liturgiai szolgálatban részt vett Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke, valamint Fischl Vilmos MEÖT főtitkár és a MEÖT tagegyházainak vezetői, Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita, Fabiny Tamás evangélikus püspök, Papp János baptista egyházelnök, a MEÖT alelnöke, Pataky Albertpünkösdi egyházelnök, Csernák István metodista szuperintendens, Khaled László metodista szuperintendens jelölt, Frank Hegedűs anglikán esperes, Kalota József orthodox érseki vikárius, a MEÖT alelnöke, Szvajtoszlav Bulah ortodox diakónus, Magyar Márius ortodox esperes, Voiszlav Gality ortodox püspöki helynök, Jancsev Tancso ortodox protoierej és Gregersen-Labossa György evangélikus lelkész, a Johannita Lovagrend káplánja.

Az imahéten zenei szolgálatot végzett a Lutheránia Ének- és Zenekardr. Kamp Salamon karvezető irányításával valamint orgonált Finta Gergelyorgonaművész, kántor.

Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg, azon először csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt, és kizárólag az egyesült államokbeli Graymoorban tartották meg. Ma már szerte a világon és Magyarország szinte minden településén ökumenikus közösségben tartanak istentiszteleteket, és imádkoznak a Krisztusban hívők egységéért az imahét idején a különböző felekezetű gyülekezetek.

A tartalom megtekintéséhez Adobe Flash lejátszó szükséges.
A tartalom megtekintéséhez Adobe Flash lejátszó szükséges.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)