Nyilvánosan hirdessük Krisztust!

Papp János egyházelnök , 2014. augusztus 21. csütörtök

„Amit sötétségben mondok nektek, azt a világosságban mondjátok el; amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek!” (Mt 10,27)

pappjanos.jpg

Honnan tudjuk, hogy mit mondott Jézus Krisztus éjszaka Nikodémusnak? Hát azt, hogy a kútnál mit beszélgettek a samáriai asszonnyal, vagy a hegyen mit beszéltek meg Péterrel, Jánossal és Jakabbal? Miként értesülhettünk arról, hogy mi történt Betániában Lázár házánál, vagy az utolsó vacsorán Jánossal mit beszélt az Úr?

Azért tudunk ezekről, mert azok, akikkel történt, továbbadták: nyilvánossá tették és elhíresztelték. Jézus Krisztus nem nyilvános szolgálata is nyilvánossá, ismertté lett ezáltal. A személyes üzenetek, csendben elmondott igék ezredéveken keresztüli milliókat megszólító üzenetekké lettek. Úgy, ahogy Jézus parancsolta: „háztetőkről hirdessétek!”

Két párhuzamot látok ezzel az igével, krisztusi paranccsal kapcsolatosan ma Tahiban az augusztus 20-i baptista tábori konferencián. Az első párhuzam nemzetünkről szól: 1000 évvel ezelőtt egy fiatalember kereszténnyé válásáról, Gizellával kötött házasságáról és a Kárpát-medencében történt eseményekről nem volt hangos Európa, a világ. A sok-sok nép örvénylő kavargásában ki tudta akkor, hogy azok az események, István király államalapítása és az azt követő könnyebb-nehezebb döntések máig vezető utat nyitnak nekünk, magyaroknak. A bennünket üldöző besenyők eltűntek a történelemben. Ugyanúgy, ahogy az előttünk itt élő avarok és számtalan más nép. Mi itt vagyunk, és ma már szerte a világon ünnepeljük azt, ami akkor nem látszott oly nagy jelentőségűnek.

A másik párhuzam rólunk, baptistákról szól: közel 500 éve az anabaptisták, majd 170 éve magyar baptista elődeink az üldözések és meg nem értések miatt sokszor szinte titokban, kevés ember között kezdték szolgálatukat. Meyer Henrik így ír az első berettyóújfalui bemerítésről: „Éjjel 2 óráig 13 lelket találtunk alkalmasnak a gyülekezeti felvételre. Köztük egy beteg asszonyt. Hajnali 3 órakor vonultunk ki a bemerítés helyszínére, a beteget kocsin vitték. A víz befagyott, a jég azonban nem volt vastag... Bemerítettük mind a 13 testvért. Csodálatos volt, hogy a hazafelé vezető úton a betegnek nem volt már szüksége kocsira, saját lábán ment.”

Az éjszaka szinte titokban tartott bemerítést sok újabb követte... Nagyot változott azóta a világ... A belső szobákban elhangzó üzeneteket ma tv-n, interneten, nagy tömegeket mozgató rendezvényeken hirdethetjük. Mint ez a mai alkalom Tahi Táborban, vagy különféle sportcsarnokokban, utcai evangelizációkon, iskolákban, szociális intézményekben. Nyilvánosak, ismertek és széles társadalmi kört elérő közösség lettünk. 350 helyen az országban hangzik baptista igehirdetés, és az új intézményeken keresztül több mint 100 000 ember van rendszeres kapcsolatban velünk, baptistákkal. Jézus parancsát teljesítjük.

Nyilvánosan hirdetjük őt! Adja meg az Úr, hogy a „háztetőkről” hirdetett ige, a széles körben nyilvánosan megélt evangélium elérje célját: Jézus Krisztust szeresse és kövesse minél több ember országunkban, nemzetünkben! Ezért nemzeti ünnepünkön is őt szeretnénk dicsőíteni és követésére hívni minden embert! Miközben hálát adunk történelmünkért, a múlt és a jelen értékeiért, mi őrá akarunk mutatni, mert egyedül Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet!

(Elhangzott az országos tahi konferencián 2014. augusztus 17-én.)

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)