Ökumenikus missziói nap Békésen

Nemeshegyi Zoltán MEÖT missziói bizottságának elnöke , 2015. október 12. hétfő

A Reformáció hónapjának évről-évre visszatérő rendezvénye a missziói nap, amelyet minden évben más helyszínen tartunk meg. Ebben az évben Békés volt a kiválasztott helyszín,

Bks_kp2.jpg

...ahol öt helyi protestáns gyülekezet vett részt, kiegészülve két mezőberényi evangélikus gyülekezettel.

A délelőtti istentiszteleteken minden templomban és imaházban a missziói bizottság egy-egy más felekezetű lelkipásztora hirdette az igét. Jó volt megtapasztalni, hogy a különböző keresztyén hitvallású igehirdetők és igehallgatók együtt tudtak figyelni Isten igéjére.

Koradélután fórumot rendeztünk a baptista imaházban, ahol az egyházak képviselői bemutatták az egyházuk missziói tevékenységét. Színes képet kaptunk az országunkban folyó lelki és szociális munkáról. Szeverényi János, az evangélikus egyház országos missziói lelkésze, Gyurkó József metodista lelkipásztor, Hajdú Zoltán Levente református lelkész, Pintér Imre a pünkösdi egyház alelnöke és Durkó István a baptista egyház missziói igazgatója előadásában.

12141549_10204770552206359_8499323721935028383_n.jpg

A nap méltó befejezése volt az az istentisztelet, melyen dr. Fekete Károly református püspök hirdette az igét Lukács 10, 29-32. alapján és dr. Fischl Vilmos MEÖT főtitkár tartott előadást "Az ökumené a mai Magyarországon" címmel. Az istentiszteletet gazdagította a békési baptista gyülekezet énekkarának, vonós és fuvós zenészeinek lélekemelő szolgálata.

Az alkalom szeretetvendégséggel ért véget, melyen kötetlen formában gyakorolhattuk a közösségépítést.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)