Összmagyar lelkipásztor konferencia a Hargitán

Horváth László, 2014. augusztus 7. csütörtök

Lelkipásztorok és családjaik találkoznak a Magyar Baptista Világszövetség szervezésében augusztus első hetében a Hargita Keresztyén Központban, Romániában.

10590598_825750427457477_7526605570987567580_n_1.jpg

Az összegyűlt mintegy 120 résztvevő Erdélyből, Magyarországról, Vajdaságból, Kárpátaljáról, Felvidékről, valamint a tengerentúlról, az Egyesült Államokból és Kanadából érkezett. A konferencia augusztus 5-én, kedd este egy közös vacsorával vette kezdetét, majd a résztvevő lelkipásztorok és családtagjaik a tábor kápolnájában gyűltek össze, ahol dr. Simon József a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének elnöke nyitotta meg ünepélyesen a találkozót. Az este folytatásában dr. Szőllős János, a szlovák baptista szövetség alelnökének igeszolgálata következett. Testvérünk, elmondása szerint az utóbbi időben csupán két évente egyszer prédikál magyarul, mégis tolmács segítsége nélkül, magyar nyelven hirdette az Igét Má11,28-30 alaján, bátorítva a jelenlevőket arra, hogy megpihenve letegyék terheiket, és felvegyék azt az igát, amit Jézus kínál.

1015978_825751304124056_3561311425525810037_o.jpg

Szerdán a Magyarországról érkezett testvéreket kérték szolgálatra. A délelőtt házigazdája Kiss Tibor Péter lp. testvér, a Körösvidéki Egyházkerület elnöke volt. Az  előadást Papp Dániel, a berettyóújfalui körzet lelkipásztora, és Huli Sándor, a biharugrai körzet lelkipásztora közösen tartották "Pál apostol, mint tanítható vezető" címmel. Segítségükkel az őket hallgató gyülekezet Pál felkészülésének és szolgálatának állomásairól és azok tanulságairól kaphatott átfogó képet. Az előadás után fórumbeszélgetésre is lehetőség nyílt, amely imaközöséggel zárult.

fot_1.JPG

Az esti alkalom a magyar szövetség életéről szóló beszámolóval kezdődött, Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnökének előadásában. Testvérünk ismertette azokat az új, Istentől kapott lehetőségeket és kihívásokat, amelyek az elmúlt időszakban a szociális és oktatási intézmények átvétele és fenntartása nyomán alakultak. Ezután Pető András testvér, a nyírbátori körzet lelkipásztora a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió munkájáról és szolgálatáról számolt be. Az elhangzott beszámolók mellett Isten dicsőítésére hívta a résztvevőket a helyben alakult alkalmi férfikar is, amely az este folyamán több ízben is szolgált. Végül Isten Igéjét szintén Papp János tv. hirdette. 1Kor 15,3-15 alapján az "emlékezetes kegyelemre" hívta fel a hallgatóság figyelmét, emlékeztetve arra, hogy mint Pál életében, úgy a mai lelkimunkások életében is, "amivé lehetünk" és "amit tehetünk", az mind Isten kegyelmének a munkája.

A találkozó még nem ért véget, így hisszük, hogy az a jó munka sem fejeződött be, amit Istenünk elkezdett a tábor ideiglenes lakói, a pihenésre és felüdülésre vágyó lelkipásztorok és családjaik között. Reméljük, hogy az itt eltöltött idő után megerősödve, új lendülettel szolgálhatunk majd mindnyájan Istentől kapott szolgálati helyünkön.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)