Szabadságot ÉS tiszteletet!

Papp János egyházelnök , 2015. január 16. péntek

Mindannyian, köztük én is elborzadtam, amikor a napokban feketébe öltözött, gépfegyveres férfiak hidegvérrel embereket gyilkoltak meg a Charlie Hebdo nevű újság párizsi központjánál.

7487327_df0b843b443f3f4d24abf25b725284e3_y.jpg

A támadók több lövést is leadtak, és bár többen az épület tetejére menekültek a lövöldözés elől, 12-en meghaltak a támadásban. A tájékoztatás szerint a rajtaütésben további tíz ember megsebesült, közülük öten válságos állapotban vannak. Az ezt követő napokban, Párizsban és Németországban is történtek további terrorista támadások és brutális gyilkosságok.

Mélységesen elítélem a cselekményeket, elfogadhatatlannak tartom ezeket a kegyetlen tetteket, bármivel is akarják azokat indokolni. Ugyanakkor bátorítónak látom a széles és békés összefogást, az őszinte együttérzést a gyászolókkal. Én is imádkozom – sokakkal együtt – Európa népeinek a békességéért, és a különböző kultúrájú, vallású emberek konfliktusainak normális keretek között tartásáért.

Amiért azonban „tollat” ragadtam, az az elvárás megjelenése, mely az egyházaknak a sajtószabadság elleni támadás kapcsán, az együtt érző kiállását, felsorakozását várja. Miközben a fenti elhatárolódó gondolatokat maximálisan tartom, hadd fogalmazzam meg nem csupán a szabadság (sajtószabadság) iránti, hanem az egymás tiszteletben tartására vonatkozó igényemet is! 

Amikor arról értesülök, hogy a megtámadott újság a muszlim emberek legszentebb személyeivel és hitével viccel, és azzal az elvárással találkozom, hogy mi keresztyének úgy fejezhetnénk ki a sajtószabadság iránti elkötelezettségünket, hogy mi is hasonlóan tesszük ezt Istenünkkel és szentjeinkkel, akkor elborzadok. Igen szükség van a szabadságra, nemet kell mondanunk az erőszakra, el kell határolódnunk a kegyetlenségtől, de igent kell mondani a tiszteletre és egymás hitének a megbecsülésére is! Szabadságot ÉS tiszteletet! Persze felmerül a kérdés van-e még szent a számunkra? Vagy már semmi sem szent?

Úgy gondolom, hogy a napokban történt események nem csupán felületes borzongást és elrettenést, sztereotípiákon alapuló ítéletalkotásokat, vagy megfontolások nélküli kiállást, hanem mélyebb gondolkodást, kérdések feltételét igényli. Számomra a legfontosabb kérdés pedig, hogy meg tudjuk-e szólítani Jézus Krisztus evangéliumával a hozzánk közelieket (nemzetünket, Európát, és az ide költöző más kultúrájú és világnézetű embereket), hogy Ő formálja szívünket, kapcsolatainkat, kommunikációnkat és az egész társadalmat. Hisz Jézus Krisztus azt mondta: „Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” Máté 7,12 A szeretet himnuszában pedig ezt olvashatjuk: „A szeretet… nem viselkedik bántóan.” I. Korintus 13,5 Pál apostol pedig így ír: „Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők…” Róma 12,9-10

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)