Történelmi Bizottságok közös tanácskozása Nagyváradon

Dr. Mészáros Kálmán az MBE Történelmi Bizottságának elnöke, 2014. augusztus 12. kedd

A Kárpát-medence magyar baptista missziója egy és oszthatatlan. Attól függetlenül, hogy a több mint másfél évszázados története során kegyetlen háborúk,...

DSC00888.JPG

...véres forradalmak, embertelen eszmerendszerek és nagyhatalmi érdekek szabdalták föl és fordították egymás ellen Kárpátok ölelte szeretett szülőföldünk addig békességgel együtt élő népeit. Különösen tragikusnak mondható a 100 esztendeje kitört első világháború és annak népeket megnyomorító következménye, a Párizs környéki Trianonban ránk kényszerített diktátum, amely részekre szakította a magyar nemzetet, benne a magyar baptista közösséget is.

Baptista történelmünk közös értékeit, írásos emlékeit, a különböző korszakokban átélt eseményeket gyűjti össze, tudományos módszerekkel kutatja és elemzi már évtizedek óta a Magyarországi Baptista Egyház Történelmi Bizottsága. Eddig is testvéri együttműködés jellemezte a különböző elszakított szomszédos magyarlakta országrészekben élő baptista misszió múltjával foglalkozó történészek munkáját, amely eredményeként számos tudományos kiadvány, monográfia, szaklapokban és egyházi folyóiratokban megjelent cikk, közösen szervezett jubileumi megemlékezést tarthatunk számon.

A még szervezettebb és alapos történetírás érdekében született meg az az elgondolás, hogy minden szomszédos országrészben alakuljon önálló kutatással foglalkozó munkacsoport, amely tovább gazdagíthatja közös baptista örökségünk tárházát. Így jött létre Erdélyben is a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által létrehozott Erdélyi Történelmi Bizottság is. A bizottság 2014. július 25-én alakult meg hivatalosan Nagyváradon. Tagjai: Kiss Lehel bizottsági elnök, dr. Kovács József szövetségi főtitkár, Kelemen Sándor, Kiss Zoltán és Simon András. A magyarországi baptisták történelmi bizottságát dr. Mészáros Kálmán elnök és Bacsó Benjámin képviselték. Döntés született arról is, hogy évente egyszer közös tanácskozáson tekintik át a jövőben is missziónk történelmének aktuális kérdéseit. Legközelebb 2015. májusában Debrecenben tartják meg soron következő találkozójukat.

Csoportkp.jpg

A Nagyváradon először megtartott közös történelmi bizottsági tanácskozáson gyakorlati kérdések és a jövőben közösen tervezett programok is napirendre kerültek. Többek között arról, hogy a 2017-ben esedékes reformáció 500 éves történelmi évfordulójára hogyan készüljenek a baptisták. Vagy arról, hogy a 100 éve 1914-ben kitört I. világháborúnak milyen kihatással volt a magyar baptista misszióra. Vagy a 70 éve történt német-szovjet megszállás hogyan érintette a magyar gyülekezetek missziómunkáját Magyarországon és Észak-Erdélyben. A bizottság javaslatot tett arra, hogy a 100 éve (1917) meghalt Kornya Mihály „paraszt-apostol” Krisztus Országáért végzett kiemelkedő munkásságára emlékezve, legyen a 2017-es esztendő „Kornya Mihály éve”.

A tanácskozást követően Kiss Lehel, az erdélyi történelmi bizottság újonnan választott elnöke meghívására Szamosújváron folytatódott a szolgálatom július 27-én vasárnap. Itt igehirdetéssel egybekötött történelmi megemlékezésre került sor gyülekezeti körzeti találkozó keretében. Az ünnepségen nagyszerű szolgálatot végzett a Sarmasági Baptista Gyülekezet fúvószenekara és férfikara. Szamosújváron, ebben az örmény alapítású városban ma is sok magyar vonatkozású emlékhely található. A szamosújvári várbörtönben többek között számos magyar fogoly is sínylődött, sőt szenvedett mártírhalált. Itt ítélték el és temették el annak idején többek között, a magyar szabadságküzdelmek egyik emlékezetes alakját, Rózsa Sándort is.

Krisztusban nyert hitéért pedig ugyancsak itt Szamosújváron zárták börtönbe a kommunista diktatúra idején Wumbrand Richard evangélikus lelkészt, Csiha Kálmán református püspököt, Visky Ferenclelkipásztort és meg sok más vértanút. A történelmi megemlékezés után kegyelettel róttuk le tiszteletünket a szamosújvári börtön temetőben kialakított hősök falánál. A hithősök emléke legyen áldott! Mindkét bizottság további munkájára Isten gazdag áldását kívánjuk.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)