40 éves bemerítési jubileum Pécsett

Kopjárné Győri Erika, Rudán József, 2013. szeptember 10. kedd

„Jöjj szívembe áldott Jézus...” Ezt az éneket énekeltük 40 évvel ezelőtt bemerítésünkkor és ezzel kezdtük az emlékező istentiszteletet 2013. június 9-én.

Bemeritesi_evf..JPG

Kilencen álltunk 1973. június 10-én az Úr és a gyülekezet előtt, hogy Jézus Krisztus melletti döntésünket megpecsételjük a bemerítkezéssel: Fibuschek Gizella, Győri Erika, Huszár Ottília, Mázsa Enikő, Rauch Eleonóra, Gőbl Ákos, Heizer Kornél, Rudán József, Szántó Tibor. Velünk ünnepelt Rudán Józsefné - Marika, aki pont 20 éve tett tanúbizonyságot hitéről.

Az ünneplők köszöntése, majd hálaadó és áldáskérő imádság után az énekkar emlékeztetett a meghitt pillanatokra a „Jordánnak boldog partjain...” kezdetű énekkel.

Heizer Kornél igehirdetésében a 100. Zsoltár alapján buzdított hálára, bátorságra, harcra, örömteli munkára, s életre. „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek!” Fil 4:4

Ezt az örömöt megtalálni és megélni Jézus Krisztus által, őbenne,  kívánta befejező énekünk:

„Vágyom melletted élni, Jézus

Csendben veled beszélni, Jézus

Békét, üdvöt remélni, Jézus

Segíts, hogy úgy legyen!”

Kopjárné Győri Erika

Hálaének Istennek testi és lelki áldásaiért a 111. Zsoltár alapján. Földi életünk egy-egy időszaka után meg kell állni és visszatekinteni az eltelt időre, ez vonatkozik a lelki időre is.

Második születésemet, úgynevezett újjászületésemet 1973. június 10-én, Pünkösd vasárnapján pecsételtem meg a Bástya utcai imaházban, dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor bemerítése által. Bemerítési igém 2Timóteus 2:3.: „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze.”

Hálaadással köszönöm a Mennyei Atyának, hogy feleségemmel 1971. óta együtt járunk a baptista közösségbe. Dicsőség az Úrnak, hogy feleségem húsz, én negyven éve vagyok bemerített tagja a gyülekezetnek, az Úr Jézus kegyelméből.

 Az ige magja el van vetve, és kérjük az aratás Urát, hogy a mi családunk és még sokan megélhessék újjászületésüket.

 „Dicsérjétek az Urat! Dicsérem az Urat teljes szívből: az igazak környezetében és a gyülekezetben.” (Zsoltárok 111:1.)

 Rudán József

 

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)