A 75. mérföldkő

2013. január 12. szombat

Jubileumot ünnepelt a csömöri gyülekezet. Gyülekezeteink történetében, akár csak saját életünkben is, hálára adnak okot a jubileumok. A kerek évfordulók olyanok, mint hosszú úton a magaslatok.

Eszes_Zoltn_lelkipsztor_ksznti_a_gylekezetet.jpgAz ember megáll egy pillanatra, örül a már megtett útnak, visszatekint, hogy honnan is indult, mennyit haladt eddig, s utána belekémlel a messzeségbe: merre is tovább? A megkezdett úton haladva évfordulóink, mint felbukkanó mérföldkövek arra késztetnek, hogy vegyük észre, miközben az idő múlik, életünk változik, generációk mennek, és újak jönnek, a kezdetekkor lefektetett alapelvek, és a kitűzött célok nem változtak. A gyülekezet ma is Jézus Krisztusé, az Ő oltalmában élhetünk és a valaha lelkesen elindult misszió folytatása pedig a mi kötelességünk. Miután pedig Isten áldását kértük, és hálát mondtunk az eddig megtett útért, megújult erővel indulunk tovább.          

Ez történt 2012. szeptember 23-án Csömörön is, amikor Eszes Zoltán lelkipásztor vezetésével megalakulásának 75. évfordulójára emlékezett a gyülekezet. Öröm lengte át az egész napot, mert sokan érkeztek vendégek is, akik vagy elszármaztak Csömörről, vagy már nem járnak a gyülekezetbe, de a régi emlékek megdobbantották a szívüket. Öröm volt a viszontlátás. Az igehirdetések és a személyes visszaemlékezések is mind a kollektív hála szavát erősítették, és ezek a beszédek, imádságok a nap végére egy láthatatlan hálaoltárrá épültek fel.

Megszólaltak az elmúlt 75 év szolgálattevői között Mónus Dániel lelkipásztor, Dobner Béláné és Nagy Benjáminné  lelkipásztor-özvegyek, akik mind az Úr hatalmas erejéről tettek bizonyságot, visszaemlékezve  szolgálati éveikre. A gyülekezet történetének kronológiáját Hegyesniné Nagy Ibolya ismetette, miközben felvillantak a gyülekezet történetének archív képei. Különös hangsúllyal emlékeztek arra, hogy a csömöri misszió Prohászka Istvánné megtérésével kezdődött, aki továbbadta az evangéliumot férjének, Prohászka Istvánnak, akivel azután együtt is merítkeztek be. Ők voltak azok, akik helyet adtak a kicsiny bibliázgató csoportnak és így fejlődhettek ma is élő gyülekezetté. Az induló kis csoportot segítették a rákoscsabai hívők is, akiknek egy csoportja most együtt örült a jubiláló csömöriekkel. Zenészeik ünnepélyessé tették a megemlékezést és lelkipásztoruk, ifj. László Gábor pedig Isten igéjét hirdette. A jubileumi istentisztelet végén a gyülekezet történelméért, az Úr vezetéséért mondott hálaadó és könyörgő imádságot Marosi Nagy Lajos testvér, aki hat esztendőn át volt a csömöri gyülekezet szolgáló tagja.  Az ünnepi alkalmat szeretetvendégség zárta, ahol sok régi testvér talált egymásra.

Egy jelenvolt

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)