Bemerítés Szegeden

Ács Zoltán és Éva, 2013. január 2. szerda

2012 utolsó vasárnapján örömünnep volt a szegedi gyülekezetben. Ebben az évben harmadik alkalommal „megmozdult a parton a víz”, és három fehér ruhás testvérünk követte az Úr Jézus példáját a hullámsírba.

bemeritesszegedcim.jpgLelkipásztorunk Balogh Barnabás testvér a Mt. 3:13-17. alapján hirdette, hogy: „ A bemerítés a keresztség bibliai formája.” Szolgálatában rámutatott arra, hogy: ”Isten várja, hogy az ember megvallja feléje: - Szükségem van Rád!”

Elmondta, hogy az újjászületés olyan világra nyit kaput, amelyet addig nem ismert az ember. Bemerítkező testvéreink bizonyságtételben vallották meg, hogyan vezette be őket Istenünk ebbe az új világba:

Szappanos Lajos elmondta: „Egy baleset miatt 8 hétig ágyban fekvő beteg voltam. Ez alatt az idő alatt volt időm gondolkodni az életem dolgairól. Egy ajándékba kapott Bibliában a Mt. 5:3-10. (a boldogmondások) ragadott meg, és adott vágyat, hogy jelentkezzek a Baptista Teológiára. Csodák csodájára felvettek, és ebben a lelki környezetben kaptam meg a hit ajándékát, ami téglánként segített lebontani az Úrtól elválasztó falat. Úgy érzem a döntésem megpecsételésével, a bemerítkezéssel eltávolítom az utolsó téglát ebből a falból.”

Rabbi Kitti: „Korábban nem tudtam, hogy meg lehet, és meg is kell térni. Okkult dolgokkal is foglalkoztam, amitől félelmeim lettek. Barátaim ismertették meg velem Isten szeretetét, kegyelmét. Azóta tudatosan vizsgálom, hogy pl. milyen tartalmú zenét hallgatok, és hogy mi a kedves Isten előtt. Felismertem, hogy az Úr Jézus Krisztus értem is szenvedett a kereszten.

Átadtam neki a szívemet, és ezt a döntésemet most bemerítkezéssel is szeretném megpecsételni.”

Varga Szabina: ”Egy barátnőm tett nekem bizonyságot Istenről és Isten úgy alakította az eseményeket, hogy elmentem az Imaházba, ahol egy idős bácsi elmondta nekem a megtérése történetét. Ennek hatására elkezdtem rendszeresen járni a Gyülekezetbe. A Szegedi Baptista Ifjúsági Napokon személyesen szólított meg az Ige, döntöttem Jézus Krisztus mellett. Majd hullámvölgybe kerültem, amiből egy ige hatására (Tim 2:13 „Ha hűtlenek vagyunk, Ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja.”) sikerült kijönnöm.  Aztán a Fonyódi Ifjúsági Nagytáborban döntöttem el véglegesen, hogy nem hadakozok többé Istennel, átadom magam Neki.”

Meghatottan éltük át, hogy:”Öröm van a Mennyben egy bűnös felett, ha megtérve haza érkezett.”

Balogh Barnabás és dr. Szili Mihály testvérek kézrátételes imádságban kértek áldást az Úrtól az életükre. Arra vágyunk, azért imádkozunk, hogy ebben az új esztendőben is  maradjon velünk szerető Atyánknak ez a kegyelme.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)