Avató istentisztelet Rákoscsabán

ifj. László Gábor, 2014. május 28. szerda

A Rákoscsabai Baptista Gyülekezet növekvő missziós lehetőségeit látva, missziós stratégiájának részeként két, már szolgálatban álló testvér avatását kezdeményezte egyházunk illetékes testületénél.

avats.JPG

Kelédi Márton testvér a Baptista Teológiai Akadémia végzett hallgatója, gyülekezetünk elöljárója, már több mint öt éve szolgál. Az utóbbi két évben az igehirdetések mellett fő munkaterülete a körzeti misszió vezetése Sülysápon és Szentmártonkátán.

Hegyi László testvér korábban a katolikus egyházban szolgált, mint szerzetes-pap és gimnáziumi tanár. Az utóbbi években tanári hivatása mellett gyülekezetünk elöljárója, igehirdetője és a növekvő számú ifjúság lelki vezetője.

Az avató istentiszteleten Papp János testvér, egyházunk elnöke, az Avató Bizottság vezetője Fülöp példája alapján (ApCsel. 8.) a Krisztust hirdető, krisztusközpontú szolgáló élet felelősségéről, örömeiről és gyümölcseiről tanította az ünneplő gyülekezetet.

Az Avató Bizottság tagjainak (Papp János, Kulcsár Tibor a Budapesti Baptista Egyházkerület, Sólyom Attila az Országos Presbiteri Tanács, Újvári Ferenc a Baptista Teológiai Akadémia és László Gábor a helyi gyülekezet képviseletében) imádságait követően a szolgálati leveleket Papp János testvér adta a felavatottaknak.

A gyülekezet nevében Szomor Imre elöljáró, az ifjúság nevében László Lilla és az ifjúsági énekcsoport kívánt áldást testvéreink szolgálatára. A feleségeket Debreczeni Istvánné köszöntötte. A Kelédi-család nevében az édesapa, Kelédi Géza soltvadkerti lelkipásztor testvér mondott bátorító szavakat.

Az istentisztelet végén felavatott testvéreink Krisztusra mutató, megható bizonyságtételei ösztönöztek minden hallgatót az elkötelezett szolgáló életre.

Reménységünk, hogy vállalásuk szerint Kelédi Márton testvér beosztott lelkészként, Hegyi László testvér országos avatású presbiterként, hosszú ideig szolgál Istenünk dicsőségére az Úr rákoscsabai baptista szőlőskertjében.

A tartalom megtekintéséhez Adobe Flash lejátszó szükséges.
A tartalom megtekintéséhez Adobe Flash lejátszó szükséges.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)