Az Ócsai Baptista Gyülekezet 125 éves jubileuma

Nemeshegyi Zoltán, 2012. november 25. vasárnap

November 3.-án délután 4 órakor kezdődött a jubileumi ünnepély első istentisztelete. Nemeshegyi Zoltán, a gyülekezet 2000-2012-ig volt lelkipásztora, imádkozott és köszöntötte az ünneplő gyülekezet minden tagját és a megjelent vendégeket.

csa.jpgKülön köszöntötte, és a vendégeknek bemutatta utódját, Horváth Zsolt testvért, a gyülekezet meghívott pásztorát.

Az ünnepi istentiszteleten Papp János lelkipásztor, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke hirdette az igét Kolossé 4, 17-18. alapján. Igehirdetésében szólt arról, hogy valamit átvettünk elődeinktől és valamit átadunk utódainknak. Tartozunk hitelődeinknek azzal, hogy hálát adjunk értük és tartozunk utódainknak azzal, hogy továbbadjuk azt a szellemi örökséget, amelyet elődeinktől kaptunk.

Ifjú Nemeshegyi Zoltán, a gyülekezet egyik elöljárója, költemény elmondásával tekintett vissza azokra a csodákra, melyeket Istenünk véghez vitt a gyülekezet történetében.

Kovács Géza, a gyülekezet 1961-1964-ig volt lelkipásztora, a Zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 7-8. verseivel, valamint a 78. zsoltárral indította történelmi emlékezését. Nagyon gyakorlati módon elemezte a múlt tanulságait.

A köszöntések sorát a testvéregyházak lelkészei, Hantos Péter református és László Milán evangélikus lelkészek kezdték meg. Ezután Bukodi Károly, Ócsa város polgármestere, dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke, valamint Páncél Károly, országgyűlési képviselő fejezték ki elismerésüket és jó kívánságaikat az ünneplő gyülekezet felé.

Szabadszállási László gyülekezetvezető presbiter bemutatta és méltatta a jubileumra megjelent, a gyülekezet történetéről írt könyvet. Ennek szerzője Kovács Géza testvér, de szerzőtársként, a város aljegyzőjétől kezdve, a gyülekezet volt lelkipásztorain keresztül a gyülekezet tagjaiig sokan segítették a könyv létrejöttét.

csa125.jpg

 Az est folyamán az énekkar, a furulya-együttes és az ifjúság énekszolgálata tette gazdagabbá az ünneplést. Az istentisztelet befejezése után szeretetvendégségre került sor az imaház kistermében, ahol a fényképkiállítás is megtekinthető volt, melyet Csóka Tibor elöljáró rendezett.

November 4.-én vasárnap délelőtt 9 órakor imaórával folytatódott az ünnepségsorozat. Fodor Péter teológiai hallgató, a gyülekezet volt elöljárója buzdította imádságra a gyülekezetet.

A délelőtti istentisztelet keretében dr. László Imre, a gyülekezet 1986-1993-ig volt lelkipásztora hirdette Isten igéjét. Költeményt mondott Csóka Ilonka, akit férjével együtt csodálatos módon mentett meg az Úr egy súlyos közlekedési balesetben, az elmúlt hetekben.

A délután 4 órakor kezdődő istentiszteleten Kiss Tibor, a gyülekezet 1994-1997-ig volt lelkipásztora hirdette az igét. Kovács Géza testvér történelmi emlékezésében azt elemezte, hogy mit üzen Isten nekünk a 125 év története által. A következőket emelte ki: Az evangéliummal ki kell lépni a falak közül! A nők missziói szolgálatának fontossága. Az üldözés nem akadályozó tényező a misszióban. Az ellenséges külső körülmény nem akadálya a Lélek győzelmes áradásának. Hanyatlás oka mindig belső romlás, leginkább meghasonlás. Isten kegyelme erősebb a sátán rontó hatalmánál. Szomorú és fájdalmas, amikor áldozatkészség hiánya miatt törik meg lendületes misszió. Az áldozatkész összefogás csodákat szül.

A visszaemlékezés után a szomszéd baptista gyülekezetek képviselőinek köszöntése következett. Költemények, ének-zenei szolgálatok tették változatosabbá istentiszteletünket.

A „Feltámadt Hős ó dics Neked” kezdetű énekünk eléneklésével véget ért az istentisztelet, de a szeretetvendégség keretében még sokáig ápoltuk a testvéri közösséget. Azzal a hittel fejeztük be ünneplésünket, hogy aki velünk volt a múltban, velünk lesz a jövőben is.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)