Beiktatás Felsőpetényben

Tóth András, 2016. február 10. szerda

Két éves imádságos várakozás után, meghívásunknak igent mondó Tenkely Béla testvért iktattuk be ünnepélyes keretek között november 8-án délután lelkipásztorunknak.

tenkelybela.jpg

A két év alatt sem szünetelt a gyülekezeti munka. A helyi férfitestvérek és meghívott lelkipásztorok szólták Isten üzenetét. Énekkar, zenekar, ifjúsági zenekar, bábmisszió szolgálata folyt a gyülekezetben. De óhajtoztunk egy lelki gondozóra, igazi pásztorra. Már a délelőtti imaóra is felszólított: Hogyan fogadjuk az Igén keresztül minket megszólító Istent?! A délelőtti igeszolgálatot Tenkely Zoltán, Béla testvér édesapja végezte, kiemelve a boldogmondások értelmét: Isten itt is megállít, mert változtatni kíván életemen. A hegyi beszéd mindenkinek szól, és felkészít az útra.

Délutáni alkalomra benépesült a gyülekezet a közeli nógrádi gyülekezetekből és távolabbról is eljöttek a testvérek, de jelen voltak a helybeli evangélikus és katolikus gyülekezetből is. A délutáni alkalom bevezetését Meláth Attila a budapesti Misszió Kerület elnöke, váci lelkipásztor vezette. Ő szolgált a bevezető igével is 1János 3:1 alapján. Nagy szeretetben részesített bennünket az Atya, mert gyermekeinek fogadott. „Énekeljetek a Jehovának, jöjjetek eléje hálaadással”- énekelte az énekkar. Majd az előző lelkipásztor Sellyei Imre testvér jelképesen átadta a szószéki Bibliát. Tenkely Béla testvér Ézsaiás 61:1-2 szerint szólt a gyülekezethez, és szólt a felsőpetényi tagokhoz: „Az Úr Lelke kent fel és engedelmes akarok lenni az elhívásnak.” Az énekkar megerősítve Béla testvér szavait énekelte: ”Jámborok útján nincs kényelem… mert sok a munka, küzdelem, mennybe fel, egyenest, óh azért küzdeni érdemes.” A köszöntések sorát Asztalos Imre testvér kezdte, aki Tenkely Béla tv. lelki atyja volt: „Isten közelébe jó nekem, örömmel teszem szolgálatomat.”- mondta. További köszöntések hangzottak el, Lucfalváról Grajzel János, a pilisi gyülekezet nevében Szilágyi József, a romhányi gyülekezet nevében Szőcs Dénes. A helyi gyülekezet nevében Lackovszki Pál gyülekezet vezető köszöntött, aki emlékeztetett bennünket, hogy első lelkipásztorunkat, Hajnal József tv. 62 évvel ezelőtt iktattuk be lelkipásztornak. Dr. Vígh Attila tv. aki sokszor szolgál igével közöttünk köszöntötte Béla testvért, majd a helyi polgármester zárta a sort. Az alkalom végén közösen énekeltük: „Istennek választott népe, áldjad hű oltalmazód, … Áld meg Urunk a te néped olyan fénnyel, mint a nap.” Az alkalom szeretetvendégséggel zárult.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)