Bemerítés Csongrádon a Tiszába

Pátkai Béla lelkipásztor, 2014. szeptember 3. szerda

A bemerítés mindig egy különlegesen ünnepélyes alkalom, hiszen ilyenkor pecsételik meg hitüket az újjászületett testvéreink a nagy nyilvánossága előtt, engedelmeskedve az Úr Jézus parancsának.

Mert az illik hozzánk, hogy minden igazságot betöltsünk, és teljesítsük az Úr Jézus parancsát!

A Csongrádi Baptista Gyülekezet életében valóban különleges jelentőségű volt az ünnep, mert 3 fehérruhás állt a gyülekezet előtt, majd a Tisza-Körös torkolatánál. Egyikük betöltötte már a 90. évét. Legjobb tudomásunk szerint, ilyen magas korú bemerítettre talán az országunkban sem került még sor.Giricz László plántáló, presbiter testvér így ír a gyülekezet jelenlegi helyzetéről: „Úgy tűnik, komoly változásban vagyunk. Néhány héten belül megduplázódott a gyülekezeti tagságot kérők száma: 3 testvér bemerítkezett, egy házaspár átkérte a tagságát a határon túlról, pünkösdi közösségből.”  Így a gyülekezet tagsága 10 főre gyarapodott!

Bemerts_Csongrdon.JPG

balról jobbra a Tisza partján, Giricz László presbiter, Farkas Csaba, Donka Gabriella, Fazekas Imréné, Pátkai Béla lelkipásztor

A három bemerített neve: özv. Fazekas Imréné (90 éves elmúlt), Farkas Csaba, Donka Gabriella.

Fazekas Imréné – Emi néni már 1973-ban találkozott a baptista közösséggel, barátság alakult ki közte és egy József Utcai Gyülekezetbe járó testvérnővel. Küzdelmes éveket élt meg, vágyott az Istennel való személyes kapcsolatra és olyan közösségre a közelben, ahol otthon érezheti magát. Nagyon megörült, mikor Kati barátnője egy Békehírnököt küldött, mely hírt adott arról, hogy „Kocsmából Imaház lett Csongrádon” – így nem sokkal később már rendszeres részvevője lett az alkalmaknak. Ahogy telt az idő felette, feltette azt a kérdést, hogyan kerülhet még közelebb Istenhez, mert bár tudatában volt bűnös voltának és Jézus Krisztus megváltásának, úgy érezte valami, hiányzik még, valami miatt még nem kész az Úrral való találkozásra. Megértette, hogy mindenben, így a bemerítkezésben is követniük szükséges Jézus Krisztust az övéinek. Örömmel hallotta, hogy a bemerítést most nem mobil medencébe tervezi a gyülekezet, mert „oda már nehezen mászna fel, de a Tiszába még könnyebben belesétál…”

Farkas Csaba nehéz körülmények között nőtt fel, Isten ismerete nélkül; betegségei, nyomorúságai és roma származása miatt sok bántás érte. Életveszélyes helyzetekből került ki, volt hogy a biciklije „tangóharmonikához” hasonlított, míg ő sértetlenül mászott ki az autó alól. Ezért érdeklődése Isten felé fordult, különösen édesanyja halála után. Több közösséggel is kapcsolatba került, de a bűnök elhagyása, az Úr Jézus igazi, valóságos követésének fontossága csak az utóbbi években kezdett világossá válni számára. Le kellett hogy küzdje azt, hogy az emberek segítsége, szeretete és elfogadása iránti vágya túl hangsúlyos legyen az életében, és egy igevers határozott felhívására döntésre jutott: „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Márk 16,16)

Donka Gabriella élete 25 éve, harmadik gyermekének születése után vett fordulatot. Bár az orvosok azt mondták, mondjon le róla, ő azonban imádkozni kezdett a gyermekért, hogy Isten tartsa meg és megfogadta, hogy Őt fogja követni. Isten csodát tett, Gabi pedig egy idő után keresni kezdte az utat, hogyan valósítsa meg ígéretét. Népegyházi keretek között próbálta szolgálni éveken át, és bár olykor találkozott nemcsak vallásos, hanem mélyen hívő emberekkel is, fájdalmasan tapasztalta a kettő közötti különbséget. Egy bibliavers által Isten szellemi világosságot gyújtott szívében: „Ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem. De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai.” (Máté 15,8-9) Csabi meghívására eljött a gyülekezetbe, ahol az első perctől kezdve úgy érezte, lelkileg végre hazaérkezett. Sokáig félt az emberek véleményétől, s ez távol tartotta a bemerítkezéstől. Aztán az Úr megszólította és engedelmeskedett: „Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt” (Máté 10,32)

Az igehirdetés szolgálatátPátkai Bélalelkipásztor végezte, az Úr Jézus Krisztus bemerítkezésének története alapján. A bemerítés szolgálatátGiricz Lászlópresbiter, plántáló testvér végezte.

Majd az ünnepélyes alkalmat a nőtestvérek által előkészített szeretetvendégséggel zártuk, amikor lehetőség nyílott a nagyszámú érdeklődők számára bizonyságot tennünk! Hisszük, hogy az elhintett igemag ki fog kelni!

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)