Bemerítés Debrecenben

Kövesdi Anikó, 2015. június 9. kedd

2015. május 31-én öt fiatal pecsételte meg hitét bemerítkezéssel a debreceni Szappanos utcai gyülekezetben. Az istentiszteletet a Kossuth Rádió élő adásban közvetítette.

bemerts.jpg

A gyülekezet rendkívüli fegyelemmel és figyelemmel követte Nagy Imre műsorvezető utasításait, aki sokáig gyülekezetünk tagja volt. A rádiós közvetítés nem befolyásolta az alkalom bensőséges hangulatát.

Az igehirdetés és bemerítés szolgálatát Pető Albert lelkipásztorunk végezte. Alapigeként a Gal. 3:5 hangzott el különböző biblia-fordításokban az iskolánk diákjainak tolmácsolásában: „Annakokáért, aki a Lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekeszi-é?”.

Mit jelent keresztyénnek lenni?- hangzott a kérdés? Ha nem tudjuk megválaszolni, az üdvösségünk lehet bajban. Ebben az igeversben Pál apostol röviden definiálja a keresztyénség lényegét. Pál nem parancsokat adott, hanem elkezdte Jézust prédikálni. Nem azért vagyok keresztyén, mert én teszek valamit, hanem azért, mert elhiszem, hogy Jézus meghalt és feltámadt értem. Nem csak elhiszem, hanem „igen”-t mondtam rá. Olyan erőt hordozok ezáltal, ami elkísér egész földi életem során. 

Öt fiatal testvérünk belépett azok táborába, akik Jézus követése által keresztyénekké lettek.

Szilágyi Veronika 15 éves, hívő szülők gyermeke. Családjával, mikor Hollandiában éltek, megtapasztalta, hogy Isten gondot visel róluk. Mikor Magyarországra visszaköltöztek, több tanítást hallott, ahol megszólította Isten. Végül a Szegedi Ifjúsági Konferencián adta át életét Krisztusnak. Azóta is Isten vezetését keresi kérdéseiben.

Tarcsi Boglárkát is többször szólította meg Isten, de úgy gondolta, van még ideje meghozni a döntését. Nyáron, Tóalmáson gondolkozott el azon, hogy ha visszajönne Jézus, vajon elvinné-e magával. Az egyik evangélizációs alkalmon megbánta bűneit, és átadta életét Jézusnak.

Gacsályi Zsófia 15 éves, hívő családban nőtt fel. Barátnőjének megtérése nagy hatással volt rá. Sok imádság, beszélgetés, keresgélés után jött rá, hogy megtérés nélkül elkárhozik, hiába érzi úgy, hogy nincsenek nagy bűnei.

Szabó István 23 éves, a világból tért meg. Mikor Németországban dolgozott, összetörtek az álmai. Sokat csalódott. Hazajövetele után, mikor egyik barátja megtért, eljött a gyülekezetbe. Rájött, hogy milyen bűnös ember. Imádkozott, hogy Isten bocsássa meg a bűneit. De hamarosan visszaesett a bűneibe, elhitte az ördög hazugságait. Majd a nagymamájával kapcsolatos mulasztása miatt újra elkezdte keresni Istent. Az Atya fenyítése által kezdte el újra érezni Isten közelségét. Most már úgy érzi, eljött az ideje annak, hogy bemerítkezzen. Nagyon szeretné, ha családja is megtérne.

Vágner Adrián 24 éves. Annak ellenére, hogy járt a gyülekezetbe, nem hitt Istenben. Életében aztán eljött egy fordulópont. Komoly betegsége kapcsán gondolta végig, hogy hogyan folytatja az életét tovább, ha egyáltalán lesz tovább. Kérte Istent, hogy adjon neki gyógyulást, és most ő imameghallgatásként van közöttünk. Isten a rossz dolgokat jóra fordította az életében. Átadta az életét Istennek.

Isten áldja meg életüket, kívánunk nekik sok örömet és kitartást a keskeny úton!

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)