Bemerítés Miskolcon

Miskolci Krónikás, 2013. február 12. kedd

Bemerítési ünnepélyre gyűltünk össze 2012. november 11-én a Miskolc Belvárosi Baptista Gyülekezetben.

bemeritesmiskolc.JPG

Három lélek tett bizonyságot hitéről. Katona Dávidot és Tóth János Márkot hívő családban szólította meg az Úr, Sallainé Domahidi Klára felnőttként talált Isten útjára.

Dávid kisgyermek kora óta vágyott Istenhez, de nem hoztak változást életében a gyermekkori döntések, imádságok. Tizenévesen úgy döntött, a világban próbálkozik, mivel hívőként nem tud élni. Középiskolában hamar megtalálta a „bulizós” társaságot, de 16 éves korára kiégett ebben az értelmetlen, üres életben. Édesanyjával imádkozott, hogy Isten bocsásson meg neki, és adjon új életet. Imája meghallgatást nyert, élete gyökeres fordulatot vett.

Márk igyekezett engedelmes gyermekként beilleszkedni az Istentől kapott családi rendbe, de folyton azon kapta magát, hogy az énje, a teste ellenkezik, nem akarja alávetni magát, nem akar szolgálni. Meglátva elveszett állapotát, Istenhez kiáltott, Aki egy Igével pecsételte meg az ő megváltását: Ésa.41:8-9.

A két fiatal testvér a Miskolc Belvárosi Gyülekezetet építi a jövőben szolgálatával.

Klára 12 évig tartó hosszú és rögös úton jutott el a Kegyelemhez. A Tiszalúci Baptista Gyülekezet tagja lett.

Az igehirdetés és bemerítés szolgálatát Balog Miklós nyugalmazott lelkipásztor végezte. Az ünnepi istentiszteletet Komáromy Károly, a boldvai körzet lelkipásztora vezette.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)