Bemerítés Pócsmegyeren

Martonné Balga Andrea, 2013. november 14. csütörtök

Október 27-én ismét nagy örömünnepünk volt, amikor Kánai Zoltán testvérünk vallotta meg hitétét és bemerítkezett, engedve Jézus Krisztus parancsának gyülekezetünk, a Tahitótfalui testvérek és a faluból érkező vendégeink előtt.

IMG_9204.JPG

Igei szolgálatot id. Kulcsár Tibor testvér látta el 1Péter1,5 alapján, ekképpen bátorította az ünnepre összegyűlteket: Isten lejött erre a földre megkeresni téged és engem. Isten rád többé nem haragszik, megbékélt veled. Jézus Krisztus igazi szabadságot hozott nekünk.

Bemerítési szolgálatot Kovács Bálint presbiter testvérünk végezte, Ézsaiás 43,1a igeverset adva útravalóul Zoltánnak: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.

Zoltánt 35 évvel ezelőtt hozták el szülei Imaházunkba, mint egy négy gyermekes család második gyermekét, hogy Isten áldását kérjék életére.  Édesapja elmondta köszöntésében, 35 év múltán hallgatta meg Isten családja és a gyülekezet imádságát és most már, nemcsak mint gyermeke felett örülhet, hanem mint testvéréért is hálát adhat.

Zoltán rendszeresen részt vett a gyülekezet életben, volt, hogy vágyódott Isten közelségére volt, hogy a gyülekezet mellegét elégségesnek érezte, hiszen ő mindig is ide tartozott, Isten családjához, Istenhez. Egy igehirdetésen Isten megszólította és nem hagyta nyugodni, arra késztette, hogy megvizsgálja gondolatait, cselekedeteit, tudva, hogy most egészéletére kiható döntés előtt áll, innen már nincs visszaút, választania kell, két urat nem követhet. Átadta életét Istennek és bizonyságtételében megvallotta: Isten hű, kértem a bűnbocsánatát, mert csak ő tisztit meg, ’ Közel van az Úr, mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja.’145Zsoltár18

Fiatal testvérünk felett áldást kért id. Kulcsár Tibor testvér, majd köszöntötte családja több tagja, barátai, gyülekezetünk fiataljai. Ünnepi alkalmunkat közös szeretetvendégséggel zártuk.

Gyülekezetünk meggyőződött Zoltán gyümölcstermő életéről, látjuk Isten vezetését életében, továbbra is hordozzuk Imádságunkban, kívánva neki, hogy találja meg szolgálati helyét és Isten áldása kísérje élete minden napját!

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)