Bemerítés Varbón

Kakuk János, 2014. november 2. vasárnap

2014 augusztus 24-én megmozdult a víz Varbón! Először a kora reggeli órákban, amikor elkezdett zuhogni az eső, megnehezítve a készülődést.

varbobemerites.jpg

A hőmérsékletet lehűtötte, de a lelkesedést nem. Varbón évtizedek óta nem volt bemerítés. Sajószentpéteren, illetve Kazincbarcikán történtek a bemerítések. A gyülekezet újra megtapasztalta szerető Istenünk gondviselését, és az ima erejét! Délelőtt 10 órakor kezdődött az alkalom, és vendégeink már ragyogó napsütésben érkezhettek meg.

Alkalmaink alatt kitartott a szép idő. Igei szolgálattal Bódis Sámuel a Diósgyőri gyülekezet lelkipásztora az ApCsel 8:26-39, Fülöp és az Etióp kincstárnok története alapján hirdette az igét. A kincstárnoknak volt "embere", aki hirdette neki a Krisztust. Nekünk is volt "emberünk", és mi is valaki(k)nek az "embere vagyunk! Példák erre testvéreink, Madarász Andrásné és Sümegi Flórián akik az Úr követése mellett döntöttek és ma tettek rá pecsétet. A bemerítést Szabó András körzeti lelkipásztor, és Kakuk János a helyi gyülekezet vezetője végezte. A délutáni hálaadó alkalomra közös ebéd után került sor. Jó volt együtt lenni testvéreinkkel, vendégeinkkel, együtt örülni a Krisztus követésére pecsétet tevőkkel, és hálát adni "mindenkor mindenért"!

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)