Bemerítéstől bemerítésig

DBK, 2015. augusztus 18. kedd

Lelkipásztor búcsúztatás és lelkipásztor beiktatás Szigetszentmiklóson. Gyülekezetünk elmúlt évi történéseiből szeretnénk négy olyan eseményről beszámolni, amelyek joggal kerülhetnek a Békehírnök híradások sorába.

Bemerítés-2014

2009 óta - egy év kivételével - mindegyik Pünkösd ünnepén megmozdult a víz imaházunk bemerítőmedencéjében. Így volt ez 2014-ben is, amikor Simon Sándorné Marika és Szisz Jánosné Eszter vallotta meg hitét. Marika néni a helyi Idősek Otthonában hallotta meg az Ige szavát, az Úr hívását, aminek hatására rendszeresen eljárt az istentiszteletre. Sok betegség és próba is érte, de ezek nem tántorították el, hanem közelebb segítették az Úrhoz. Egyik kórházi tartózkodása idején elesettségében azt érezte, hogy Valaki átöleli a vállát és tisztán hallotta: „Jöjj, a kapu nyitva!”Ez a hívás megerősítette döntésében. Azt a csodát is átélhettük, hogy hónapok óta megbénult, mozdulatlan karját a bemerítéssel egy időben meggyógyította az Úr Jézus. Eszter hívő férjével jött el többször a gyülekezetbe, ahova két kisfiukat is elhozták bemutatni, áldást kérni rájuk. A törekvők beszélgetésein is szorgalmasan ismerkedett az igei igazságokkal és bizonyságtételében férjének példáját, segítő tanítását emelte ki fő tényezőként hitre jutásában.

bemertkezk2014.jpg

Lelkipásztor búcsúztatás

Elérkezett 2014. szept. 6., amikor gyülekezetünk 9 évig hűséges lelkipásztora Lukács Tamás testvér nyugdíjas életszakaszát megkezdve, feleségével Irénkével együtt, elbúcsúzott szolgálati helyétől, a testvérektől. Lukács testvér egyik kedves igéje, amely szolgálatának ars poeticaját is jól kifejezi: ”Mert a pap ajkai őrzik Isten ismeretét, és tanítást várnak szájából, hiszen a Seregek Urának követe ő!” /Mal. 2:7/ Az ilyenkor hagyományos ünnepi liturgiában most is helyet kaptak: az egyház vezetés képviseletében Durkó István tv.,a Budapesti Missziókerület részéről Meláth Attila tv., a helyi gyülekezet, a szomszédos baptista és a helyi egyházak lelkész képviselőinek méltató, köszöntő és búcsúzó szavai. Szabó József úr Szigetszentmiklós polgármestere egy korábbi istentiszteletre jött el, hogy megköszönje a példás együttműködést, Lukács testvérnek a városban, a városért végzet szolgálatát. A búcsú istentiszteleten igét hirdetett Paróczi Zsolt lelkipásztor testvér János ev. 6:35-39. alapján: Jézus az élet kenyere, minden szolgálattevő példája és erőforrása tegnap, ma és a jövőben is. Paróczi tv. másnaptól átvette a Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet pásztorolását. Az áldottan, békésen történő lelkipásztor váltásban egyházi vezetőink, Lukács tv. ügyintéző lelkipásztorként és gyülekezetünk elöljáróinak a Szentlélek vezetésére figyelő együttműködése gyümölcsét tapasztalhattuk meg.

Lelkipásztor beiktatás

Parczi_Zsolt_s_Lukcs_Tams_lekipsztor.jpg

Paróczi testvérék hivatalos beiktatása, feleségével Anitával és gyermekeikkel együtt testvéri szeretetben fogadása, 2014.okt. 19-i ünnepi istentiszteleten történt. A dicsőítő, énekkari, zenei szolgálatokkal is átszőtt szertartás kiemelkedő eseményei voltak: Durkó István missziói igazgató igehirdetése II. Mózes 14:1-18. szakasz alapján: Az új korszak beköszöntének és áldásának feltétele az imádság, hit Isten iránt, aki kijelenti segítségét, felhasználja a mi lehetőségeinket, de főként előttünk megy „Az Úr harcol értetek.” Szintén Durkó tv. Vezetésével, a fogadalomtétel után, a szomszédos lelkipásztorok közös áldás kérő imája következett, később köszöntő igeverseik. A beiktatott Paróczi tv. szolgálatba állásának első igehirdetését az elhívásakor kapott igéje felolvasásával kezdte: ”Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem;” Gal:2:20. Üzenete a következő volt: „A Bárány királyi székét, a trónuson ülőt kívánom szolgálni, az Úr után menni, folytatni a jó munkát amit Ő elkezdett, Aki kezében hordja a gyülekezet életét, jövőjét. Ami az Ő akarata, az legyen a mi szívünkben is (Mt.12:48.) Szeretnék testvére lenni minden egyes gyülekezeti tagnak, Jézus sem szégyellt senkit. Az elesett, beteg, teher alatt levő is fel tudjon kelni. Barátnak lenni azok felé akik a gyülekezetben vannak és azoknak is, akik még nem. Én is szeretnék veletek küzdeni. Egymást választottuk, nem csak kaptuk, mint testvérek. Erről nem szeretnék lemondani, mert ez egy szeretetkapcsolat. Hogyan éljük meg? (Máté 20:26-28) Aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Szolgálni a másikat, félre téve az önzőséget. Jézus naggyá lett miközben megalázták, leköpték, ez jelentette a lelki nagyságot, Isten volt és rabszolga. Ebben szeretnék veletek együtt növekedni. Ne féltsük a kis életünket Isten rabszolgájaként eltölteni, hogy Isten akarata a mennyben és itt Szigetszentmiklóson is minél jobban beteljesedjen. Ámen” A több mint 20 éves együtt munkálkodás után nehéz szívvel mondott búcsúzó, köszöntő szavakat Madarász Dezső tv. a Bodrogi Baptista Gyülekezet vezetője, I. Péter 4:7. igével is. Surányi Imre tv. a helyi gyülekezet vezetője örömmel és bizakodással előre tekintve bátorította Paróczi tv-t hivatása betöltésére a II. Timóteus 4: 2 szerint.

Bemerítés- 2015

Új lelkipásztorunk és a gyülekezet közös szolgálatában való egymásra hangolódásának egyik bizonyítéka, hogy Urunk áldásaként ismét 5 fehérruhás testvér állhatott 2015. Pünkösd vasárnapján Isten és a gyülekezet elé Jézus példáját követve. Szűcsné Julika, édesanyja előző évi bemerítkezésekor járt először gyülekezetünkben, ahonnan többet nem maradt el és már szeptemberben kinyilvánította, hogy a következő Pünkösdkor ő is a megtérők között szeretne lenni. Szorgalmasan tanult a törekvők alkalmain és bekapcsolódott a szeretetszolgálatokba is. Egy iker testvérpár: Vida Jácint és Vida Kristóf a múlt nyári Életszava táborban figyelt oda az őket is megszólító Jézus Krisztus hívására. Hívő családjukban, a vasárnapi iskolában, a törekvők beszélgetésein tovább épülve, fejlődve hitükben, meg tudták hozni nem könnyű döntésüket. Kettős családi öröm Jakab Sándor és felesége Mária megtérése is. Sándor a gyülekezetben nőtt fel, de több téves út és súlyos betegség után, édesanyja gyászistentiszteletét követően kezdett újra imaházba járni. Itt tartották meg néhány éve még barátkozóként menyegzőjüket. Egyre rendszeresebben jöttek istentiszteletre, ahol megragadta őket az Úr Jézus szeretete, az Igéből feléjük hangzó hívása. A világi kísértésekkel, szenvedélyeikkel is megküzdve igent mondtak mind ketten az örök, új életre. Szeretnénk, hogy gyülekezetünk szolgálatának ez után is és még jobban, középpontjában legyen a tékozló fiak visszatéréséért, új megtérőkért való imádkozás és az evangéliumról szóló bizonyságtevő élet!

bemertkezk_2015.jpg

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)