Egyháztörténeti kurzus és diplomaosztó ünnepség az Újvidéki Baptista Teológián

Dr. Mészáros Kálmán, 2014. július 27. vasárnap

A Vajdaságba kaptam meghívást dr. Ondrei Franka a Szerbiai Baptista Szövetség elnökétől...

Hallgatk_jvidken.jpg

...és Nyúl Zoltán történész/lelkipásztor testvértől azzal a kéréssel, hogy vállaljam el egy egyháztörténelmi kurzust az Újvidéki Baptista Teológiai Szeminárium tavaszi szemeszterében. A tanítás témája „Baptista történelem a reformációtól napjainkig, különleges tekintettel a Kárpát-medencében élő népek között” volt. Ezen a kurzuson több mint 20 diák vett részt, akiknek nagy része lelkipásztorként szolgál szerb, magyar, román és szlovák nyelvű gyülekezetben. A jugoszláv háború miatt sajnos szünetelt a teológiai oktatás, így utólag kell az ismereteket pótolni. 

Bácskossuthfalván egy evangelizációs alkalmon is részt vehettem, ahol Mike Sámuel lelkipásztor testvérrel szolgáltunk együtt. Sikerült továbbítanom egyházunknak a Vajdaságban élő testvéreink számára küldött könyvadományát, valamint a Kispesti Baptista Gyülekezet által a Nyúl Zoltán lelkipásztor család megsegítésére gyűjtött adományát. Mivel korábbi házuk porig égett, egy másik épületet kellett vásárolniuk Pacsér településen, amit hála Istennek szépen fölújítottak. A 9 tagú család most már szép rendezett otthonban folytathatja életét és missziós szolgálatát.

Végül Csantavéren volt lehetőségem egy hitmélyítő alkalmon az igével szolgálnom, a tíz évvel ezelőtt plántált, egyre növekvő létszámú magyar gyülekezetben. Nagy Tibor és Marika a gyülekezet lelkipásztor házaspárja is nagyon szép munkát végez itt az elmúlt időszakban amellett, hogy ez évben fejezték be tanulmányaikat és kaptak teológiai diplomát június 22-én az Újvidéki Baptista Teológián. Mindegyik meglátogatott helyszínről hoztam köszöntést, Isten áldását kívánva a budapesti teológia hallgatóira és tanáraira, valamint a Békehírnök olvasóira. 

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)