Elöljáróság választás Pécsett

Győri Kornél, 2015. június 1. hétfő

Pécsett a Bokor utcai Gyülekezetben gondos előkészítés után május 17.-én elöljáróság választás volt. A gyülekezet egységesen jó szívvel állt a vezető szolgálattevők kijelöléséhez, várva jó Atyánk akaratának megvalósulását ebben a döntésben.

20150524062.jpg

Majd elbúcsúztunk a szolgálatot letevő elöljáróktól, akiknek ezúton is köszönetet mondunk hűséges munkájukért, Szommer István, Kopjár Ejnár, Rauch Tibor testvérektől. A megválasztott elöljárókat Pünkösd vasárnapján köszöntötte a gyülekezet nevében Győri Kornél testvér.

A megválasztott elöljárók köszöntése

Egyszer egy kőfejtőben a felügyelő azzal állt a munkások elé, hogy van egy jó híre és egy rossz. A rossz az, hogy ezután kétszer annyi követ kell fejteni, mint eddig. Hogy mi a jó hír? Kő van elég.

Gyülekezeti életünkben is van bőven feladat, akár kétszer ennyit is végezhetnénk, ha bírnánk. Ezért is külön öröm, hogy két új, fiatal testvér – Gőbl Ádám és Lombos Ádám – került be az elöljárók közösségébe. De most nem csak kettejüknek szól köszöntőm, melyhez Jézus szavait idézem János evangéliumának 15. fejezetéből.

„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.”

Gyülekezetünk elöljárókat választott. A szavazás demokratikusan zajlott le. Hitünk alapján azonban ez nem demokrácia, nem a démosz – a köznép – uralma, hanem teokrácia, azaz isteni vezetés volt, a Szentlélek által. Ezt mutatták a támogató szavazatok egységesen magas százalék-értékei is. Nem ti választottátok ezt a szolgálatot, hanem Isten választott ki erre. Ez azt is jelenti, hogy nem csak a gyülekezet bizalma terhel benneteket, de Isten elhívása is. A tanítványokat is ezzel a felelősséggel indította szolgálatba a Mester, aki amikor ezt mondta: „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért.” - nem (csak) önmagáról beszélt, pedig Ő maga állított ebben hatalmas, követendő példát. És nem is a mártírokról beszélt, akik életüket adták hitükért. Minden keresztényről, minden Krisztus-követőről van itt szó. Nem csak azzal tudjuk barátainkért életünket adni, ha adott szituációban – helyettük - lemondunk életünkről, hanem azzal is, ha barátainkért (felebarátainkért) élünk. Akit elöljárónak „választott” a gyülekezet, annak ebben is elöl kell járni.

Jó hír, hogy aki elhívott erre, aki barátjának tekint titeket, Ő megadja ehhez mindazt, amire szükségetek van.

A Mindenható Isten áldjon meg benneteket elöljárói szolgálatotokban!

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)