Emlékezés első lelkipásztorunkra

Tóth Adrienn, 2013. augusztus 13. kedd

2013. június 2-án ünnepi istentiszteleten emlékezett meg a hajdúböszörményi gyülekezet Balogh Lajos születésének 150. évfordulójáról.

Ő volt gyülekezetünk első lelkipásztora, aki 1863. május 3-án Földesen született egy hatgyermekes család negyedik tagjaként. Megtérését követően 1882-ben Kornya Mihály merítette be Derecskén a Kálló folyóban, s ettől kezdve lelkes hirdetője lett az evangéliumnak, szülőfalujában és az ország különböző pontjain is munkálkodott.

Mivel Magyarországon nem volt még teológiát végzett magyar baptista prédikátor, felvetődött az a kívánság, hogy jó lenne külföldi baptista teológián - a hit dolgában megbízható- fiatalokat képeztetni. Így Meyer Henrik és Kornya Mihály biztatására 1889-ben kezdte meg tanulmányait Udvarnoki András és Balogh Lajos a hamburgi teológián. A fiatalembereket hazatérésük után prédikátorrá avatták, majd Balogh Lajos a hajdúböszörményi gyülekezet pásztora lett. 1894-ben költözött városunkba, és még ebben az évben házasságot kötött Szűcs Klárával, frigyüket két fiúval és egy lánnyal áldotta meg az Úr. Szolgálatát 25 évig, egészen haláláig végezte közösségünkben és körzetünkben. Nevéhez fűződik a hajdúböszörményi és a kiskőrösi menház megalapítása. Elve az volt, hogy egy hívő se kolduljon.

Igyekezett a külföldi jó tapasztalatokat átültetni a magyar misszióba. Ezért több világvárosban is részt vett misszió konferenciákon, például Londonban, Rómában, Berlinben és Stockholmban.

baloghlajosfoto.jpg

Balogh Lajos határozott, egyenes jellemű, munkájában következetes, kitartó és erős akaratú férfi volt. A sokoldalú munka kimerítette testi erejét, 1910-től kezdve betegeskedett. 1919. október 16-án 56 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének.
Élete hitvallását tükrözte, amely ma is példaértékű: „inkább az oltáron elégni, mint mellette henyélni.”

Az ünnepségen munkásságáról, missziói útjáról Magyarországon és Európában, valamint egy lelki munkatársa emlékeiről hallgathattunk meg felolvasásokat. Megemlékezésünk során a temetőkertet meglátogatva koszorút helyeztünk el Balogh Lajos sírjánál.

Füstös Gyula lelkipásztorunk igehirdetésében párhuzamot vont Dávid király és Balogh testvér élete között: mindketten Isten szíve szerint való férfiak voltak, olyan katonái az Úrnak, akik megtanultak rezonálni a mennyei Atya szívével. Ma is lehet bárkiből Isten szíve szerinti ember: olyan, aki nem alkudozik, hanem azt teszi, ami Isten előtt kedves.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)