Evangélista és presbiter avatás Debrecenben

Kövesdi Anikó, 2014. október 30. csütörtök

Napsütéses október végi vasárnapra ébredtünk. Előző éjjel óraátállítás – elkezdődött a téli időszámítás. A reggeli készülődésnél az jutott eszembe, hogy jó lenne, ha a gyülekezetben is új időszámítás kezdődhetne.

IMG_5459.JPG

Ennek tökéletes kezdete lehet ez a mai nap. Október 26-án két evangélistát, Pesti Józsefet, a misszióban aktívan munkálkodó testvért, és Bagi Csabát, a Debreceni Gyülekezet Paci misszióállomásának vezetőjét állította a gyülekezet szolgálatba, valamint Bézi Sándor testvér, az Ígéret Háza Gyülekezet vezetője kezdte meg presbiteri szolgálatát.

Ezen az alkalmon az igét Cserés Attila, a Tiszántúli Egyházkerület elnöke hirdette a II. Tim. 4: 1-5. verse alapján. Ezek a bátorító szavak egy börtön cellájában fogalmazódtak meg, és ma is üzenet értékük van. Ha egy börtöncellában szükség van az Ige hirdetésére, ma is mindenhol hirdetni kell az öröm üzenetet. Amikor Jézus kiadta a misszióparancsot, folyamatos munkába állította be tanítványait. Kaptunk-e mi is meghívást a szolgálatra? Isten üzenetét hirdetjük-e? Nem szabad, hogy a körülmények visszavessenek bennünket a szolgálatban. Amíg van lehetőségünk, teljes bátorsággal tegyük, amit ránk bízott Isten. 

A mi cserépedényünk bármikor összetörhet, de a kincset, ami ránk van bízva, meg kell őrizni, de egyben tovább kell adni, hogy mások is megismerhessék az Ige szabadító erejét. Nem mindenki kapott látványos szolgálatot, de mindenki azzal fog elszámolni, amit kapott. Magatoktól nem lesz erőtök. Ne magatokba bízzatok, hanem a megtartó Uratokban – szólt a bíztatás az avatandó testvéreinkhez. Olyan erővel hirdessétek az Igét, ami nem tőletek van. Úgy hirdessétek, mint akik Isten ügyét képviselitek.

Ha visszajön az Úr, munkában találjon bennünket!

Szűcs Zoltán, a Presbiteri Tanács vezetője vezette az alkalom igen ünnepélyes részét. A három avatandó testvér a feltett kérdésekkel kapcsolatban a gyülekezet előtt tett hitvallást.

Pesti József testvér kifejtette, hogy mi a Biblia szerinti látása a bemerítésről, valamint arról, hogyan tapasztalja meg a Szentlélek jelenlétét és munkáját a hívő ember életében.

Bézi Sándor testvér elmondta, hogy mit jelent a hívő ember számára, így az ő számára is a Biblia. Rávilágított, hogyan látja a Biblia fényében a bűn, a megtérés és a hit kérdését.

Bagi Csaba bizonyságot tett arról, hogy mit jelent számára az imádság, és ezt hogyan kell gyakorolni a gyülekezetben. Kifejtette véleményét a család szerepéről, jelentőségéről.

A fogadalomtétel ünnepélyes percei után a testvéreink feleségei is fogadalmat tettek arról, hogy támogatni fogják párjukat a szolgálatban.

Az avatottakért imádkozott Szűcs Zoltán, a Presbiteri Tanács vezetője, Pető Albert, gyülekezetünk lelkipásztora, Dobos Péter, gyülekezetünk vezetője, Cserés Attila, az Egyházkerület elnöke, és Pesti Csaba, karcagi lelkipásztor.

A megható perceket a köszöntések örömteli percei váltották fel. A Presbiteri Tanács nevében Szűcs Zoltán, a Debreceni Gyülekezet és Körzete nevében Pető Albert köszöntötte őket. Urbák József a Paci kerti misszióállomás nevében, Vas Gyula pedig az Ígéret Háza Gyülekezet nevében mondott jókívánságot. A köszöntések sorát Pesti Csaba zárta a Karcagi Körzet és a TTBEK nevében.

Kívánjuk életükre Isten áldását, szolgálatukhoz kitartást, hűséget. És Urunk áldását kívánjuk az avatottak feleségeire, családjára is.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)