Fáradtaknak nyugalom...

Mikes András, 2016. január 23. szombat

Mély részvét mellett több százan vettünk végső búcsút dr. Varga László testvérünktől, városunk nyugalmazott főorvosától, gyülekezetünk hűséges tagjától 2015. december 5-én a péceli baptista temetőben.

vargalaszlodr.jpg

Temetésén a város polgármestere méltatta évtizedekre nyúló közéleti munkáját, fáradhatatlan aktivitását, melyet a betegek ellátása és a közélet formálásában mindenkor kifejtett. Megérdemelten kapta meg nyugdíjba vonulásakor a város díszpolgára címet. László testvérünk ifjúkorától kezdve szolgáló, aktív tagja volt gyülekezetünknek, gondolatait, tanácsait lelki-testi vonatkozásban megosztotta minden korosztályhoz tartozó felebarátjával.

Kéretlenül is tudta és figyelte, kinek van szüksége orvosi kezelésre, mindenkit meghallgatott, segített vagy útba igazított, csak a saját egészsége hanyatlásáról hallgatott.

Feleségét, Barczi Magdolnát, aki 60 éven át mindenben hűséges segítőtársa volt, öt héttel korábban szólította haza az Úr. Miután földi támaszát elveszítette, egészsége rohamosan hanyatlani kezdett, mint orvos, tudatában volt helyzetének, várta a hazahívó szót. Megadatott számára az a kegyelem, hogy felkészülten indulhatott 82 évesen mennyei otthonába. Gyülekezetünkben az ő gyors távozásuk fájó sebet ejtett. Megszokott helyük üresen maradt, de emlékük örökre bennünk él tovább.

Az igeszolgálatot Uzonyi Barnabás lelkipásztorunk végezte a 2Tim 4,6–7. versek alapján. A sírál dr. Győri Imre búcsúzott el kedves barátjától és kollégájától. A temetési szertartás alatt közreműködött Tóka Szabolcs orgonán és a központi énekkar számos tagjával kibővülve a péceli énekkar. Gyászolják: bátyja és családja, gyermekei és családjaik és a széles rokonság.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)