Felújították az imaházat Nagydoboson

Katona László, 2015. szeptember 22. kedd

Április 18-án megnyitottuk a felújított nagydobosi imaházat. A felújítás pályázati úton nyert állami támogatásból történt. A felújítás tervezője Haklik József, kivitelezője Hand-el kft, pályázatíró és egyben a felújítás pénzügyi intézője Pálné Haklik Ildikó volt.

nagydobos.jpg

A munkálatok 2014 január elején kezdődtek, és 2015 február végén záródtak.

A megnyitó ünnepi alkalom vendégei voltak: Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő, Mészáros Kornél egyházunk főtitkára, Kovács Gábor, és Gergely Lajos nagydobosi és szamosszegi polgármesterek, Molnár Zoltán görög katolikus lelkész, környékbeli baptista lelkipásztorok, nagyvarsányi énekkar és környező gyülekezet tagjai és helyi lakosok. Rövid ismertetés hangzott az gyülekezet múltjáról, az építés történetéről.

Azt követte Dr. Tilki Attila képviselő szavai a gyülekezethez, majd igehirdetés Mészáros Kornél főtitkár részéről. Ezután jókívánságok hangzottak el a polgármesterek, lelkipásztorok, gyülekezeti küldöttek részéről. Mindezek között ifjúsági és énekkari szolgálatok csendültek fel. Az alkalom után a helyi gyülekezet szeretetvendégségre fogadta az ünneplőket. Köszönetet mondtunk Istennek és embereknek a pályázat elnyeréséért, felújítás tervezéséért, kivitelezéséért, az egyházközponti segítségért, a könyveléséért, a gyülekezet türelméért, hiszen több mint egy éven át a szolgálati lakásban szorongtunk.

Továbbra is hálásak vagyunk a mennyei és emberi segítőinkért - akikkel folytatni kivánjuk a kapcsolatot - és azon munkálkodunk, hogy Istennek nagydobosi háza megteljen üdvözülendőkkel, az Ő dicsőségére.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)