Gyémántmenyegző Szentmártonkátán

Kelédi Márton, 2015. november 26. csütörtök

Isten tervét, és szeretetben megtartó kegyelmét csodálva emlékezhettünk meg 2015. október 25-én, Szentmártonkátán Czakó Ádám és Czakó Ádámné Pergel Teréz testvéreink 60 évvel ezelőtti házasságkötéséről.

Gymnt_mennyegz_100.JPG

Az ünnepi istentiszteleten testvéreinket köszöntötték a család, gyülekezet és körzeti testvérek, valamint barátok részéről is. Kelédi Márton körzeti lelkipásztor által vezetett alkalmon igével szolgált Nagy Sándor, a gyülekezet korábbi lelkipásztora, akivel sokat dolgoztak együtt testvéreink az Úr mezején, különösen az új imaház felépítésén. Czakó házaspár életét Mennyei Atyánk 4 gyermekkel, 9 unokával és 1 dédunokával áldotta meg.

Egymás iránti szeretetben és hűségben megélt 60 évnyi házasságuk, Istennek el nem múló gondoskodásának példája.

Áldjuk érte Atyánkat!

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)