Gyülekezetek találkozója Pécsett

Révész Sándorné Pécs, 2013. február 12. kedd

Baranya megyei és Tolna megyei Gyülekezetek találkozója volt Pécsett a Bokor utcai imaházban 2013. február 3.-án a Magyar Baptista Világszövetség vasárnapján.

Dl-dunntli_gylekezeti_tallkoz_030_1280x960.jpg

A téli vasárnapok szépségét, színes palettáját az imahetek után újabb áldások gazdagították.

Délelőtt Macher Tivadar lelkipásztorunk a 133. zsoltár verseivel és annak magyarázatával egésznapra útravalót adott számunkra, előkészítve a délutánt is:

Fogadjátok be egymást szeretettel, támogassátok egymást.

Örüljetek egymásnak és szolgáljátok egymást. Építsétek fel egymást, hogy mindenki megtalálja a helyét a közösségben.

Bátorítsátok egymást. Érezze a testvérem, hogy fontos a közösség számára, hogy képes legyen tovább lépni.

Gyönyörködjetek egymásban, egymást magatoknál különbnek tartsátok. Hagyjuk az Úrra a gyengeségeket. Gyönyörködjünk egymás belső szépségében, akkor olyan közösségünk lehet, ahova érdemes bejönni. Befogadni, szeretni, fenntartás nélkül ösztönözni kell egymást, az ilyen közösségnek vonzása van.

Délután örömmel vártuk a környezetünkben élő baptista gyülekezetek testvériségét. Ritkán találkozunk egymással, csak nagyobb események idején. Ilyenkor jó egy kicsit elbeszélgetni már az istentisztelet előtt is. Együtt lehettünk a paksi, szekszárdi, Pécs-somogyi, Pécs Menedék, bonyhádi, váraljai, mohácsi, Pécs Szeretetvár gyülekezet tagjaival, küldötteivel.  Az igehirdetés szolgálatát Vasadi Teodor paksi lelkipásztor végezte, akit elkísért a Paksi férfikar is. Jó volt hallgatni a régi szép énekeket.  Az igehirdetés alapigéje Filippi 4:10-20.

A segítő kapcsolatról azt mondja az apostol, hogy megtanultam, hogy elégedett legyek. Eleinte a tanulás keserves dolog, olyan élethelyzeteket kell átélnünk amire nem gondoltunk, látni, hogy nem bíztunk eléggé Istenben. Az, az ember mondhatja, hogy már elégedett, aki tudott szűkölködni, bővölködni és már volt elég tapasztalata. Az apostolnak van ereje mindenre abban a Krisztusban, aki az egyházáért, az egész világért tudott szenvedni. Tetszik az Istennek, örülök annak, hogy Tolna és Baranya megyei gyülekezetek együtt lehetünk. Beszélünk majd életünkről, szükségeinkről, együtt mindenre van erőnk a Krisztusban.

A gyülekezetek képviselői egyenként röviden beszámoltak életükről, szükségeikről, imatámogatást kértek munkájukhoz. Mindig a következő beszámoló testvér imádkozott az előtte szólóért és gyülekezetéért.

Mohácsi Misszió: Dan Zoltán lelkipásztortól vetített képes bemutatót láttunk gyülekezeti kirándulásról, ifjúsági órákról. A városból jó egyetértésben a kevés evangélikus fiatal is Dan testvérékhez jár ifjúsági órára. A rendszeres évenkénti angol táborokat a tavalyi évben egy Biblia táborral bővítették ki „tanítványság” címen. A tábor a szabadban Erdősmárokon tartották. Az országnak ezen a déli részén még nehezebb a gazdasági helyzet, erejüket sokszor meghaladó nehézségeken próbálnak segíteni (pl. kölcsön, gázszámlák kifizetése). A kis közösség 40-50 barátkozóval áll kapcsolatban sokan már egészen közel járnak Isten országához. Ebben imatámogatást kérnek. Új dolgokat szeretnének hozni a városba az útkereséshez és kérik az imatámogatást.

Bonyhád, Váralja  Gyülekezetei Pető Dániel testvér beszámolóját hallhattuk.

Megalakult a körzet vezetősége havonta találkoznak megbeszélésre. Nyáron napközis táboros foglalkozást indítottak. Vannak olyan látogatók, akik rendszeresen részt vesznek az istentiszteleteken, imádkozzunk értük. Két hetente vasárnapi iskola van többnyire külsős gyermekekkel 8-10 gyermek van alkalmanként, ezért is imádkozzunk. Ökumenikus imahetet tartottak az év elején, ahol nyugdíjas lelkipásztoruk újult erővel szolgált.

Pécs Menedék Gyülekezet Marton Attila testvér számolt be róla.

Imádkozzunk azért, hogy a házi csoportokon megjelentek adják át a szívüket az Úrnak. Egy éves jubileumukat ünneplik, első bemerítésük 2012 májusában volt. Találkoztak a siófoki gyülekezettel, közös  kirándulásokkal is építik a közösséget. Szeretnék bemutatni, hogy Jézus Krisztus jelen van családi és gyülekezeti életükben egyaránt. Lukács 12:35. Imakérések: akár istentiszteleten, akár kis csoportokban az idegenek tapasztalják meg az Úr jelenlétét. Kérjük, hogy minden aktív gyülekezeti tagnak legyen munkahelye.

Pécs-Somogyi Gyülekezet Tóth Zoltán lelkipásztor örömmel köszönti a gyülekezeteket.

Mindig ünnep, ha láthatjuk egymást. A közösség belső élete, a tagoknak egymáshoz fordulása erősödjön ebben az évben. Közösségünkben az iskolák, szociális otthonok átvétele jelentős változásokat hoz a munka terén. Jelenleg Versenden tanítok, és kilátásban van a Kölkedi iskolában is a  tanítás lehetősége. A Bibliaismereti órákat kis létszámmal kezdtük, most már egy osztálynyi gyermek jár a foglalkozásokra. Lassan megismerjük egymást, a tanárokkal is sokat beszélgetek. A Szabolcs falui öregek otthonába járunk. Szívesen tanulnak új énekeket, mire újból jövök az előzőt már kívülről tudják. A Pro Christ-be helyileg becsatlakozunk, mert a lakosság szívesen látogatja alkalmainkat, ha meghívást kapnak. Ma is vannak hárman kívülről jövők imádkozzunk értük és a többiekért, hogy szaporodjanak.

Szekszárd és a hozzátartozó Gyülekezetek Papp Barnabás lelkipásztor lelkes beszámolóját hallhattuk.

A Márk dráma és az evangelizációk 3 tagú bemerítkezést jelentettek számunkra. Imádkozzunk újabb kívülről jövő megtérőkért. Szükséges a gyülekezeti alkalmaink vonzóvá, modernné tétele. Vannak rendszeres látogatóink, imádkozzunk értük is. Bogyiszlón depressziósokkal foglalkozunk testi-lelki gyógyulásukért imádkozzunk. Decsen a hitelességünk helyre állítása szükséges. A Faddi Gyülekezet megújulásáért, a faluházban tartandó evangelizációért könyörögjünk.

Itt megálltunk együtt  az Úr előtt, imádkoztunk a hiányzó Komlói, Dombóvári, Egyházaskozári, Bikali Gyülekezetekért, az iskolákért, Szociális otthonokért.

Pécs Szeretetvár Gyülekezet Gulyás János testvér beszámolója

Csodálatos a jó Isten kegyelme, minden napra jut valami tevékenység, amit a gyülekezet végez. Szenvedély beteg házi csoportot tartunk külön csoportban. Ferencz Tibor testvér a Malomvölgyben az értelmi fogyatékosok között szolgál. Imatémának a gyülekezeti házat hoznám elétek. Sok a gyermek, kicsi az épület.

Paksi Gyülekezet Vasadi Teodor lelkipásztor szól a munkáról. A városban helyi TV működik, van vallásos műsor is, a médiában is sikerül megjelennünk, ennek már volt is gyümölcse és reméljük lesz is. Jézus Krisztusról szeretnénk bizonyságot tenni, hogy Ő hozzá kerüljenek közelebb az emberek. A Férfikar szolgálatát is nagyon megáldja az Úr. Nyaranta napközis gyermektábort tartunk. Tinédzserekkel is foglalkozunk két hét alatt 40 gyermek vett részt a foglalkozásokon. Imakérésünk, hogy sok tanítványa legyen az Úrnak.

Pécs Bokor utcai Gyülekezet életéről az összefoglalót Macher Tivadar testvér mondta el

Macher Tivadar lelkipásztor az iskolai Biblia oktatást kezdi meg Sinka Csaba lelkipásztorral együtt. Keressük az utat, hogy kik vagyunk, mi a feladatunk. Sok az idős testvér és ma is sokan korházban vannak. Hiányoznak a fiatal családok a jövő oszlopai. Házas hetet, Ifjúsági konferenciát szervezünk, Pro Christ evangelizációra készülünk jelenleg. Imádkozzunk, hogy mindaz, ami történik közöttünk, békességgel történhessen.

Az istentiszteleten a gyülekezetből összevont énekkar énekelt. Záró akkordként a gyülekezeteket erősítő igeverseket hallhattunk a hallgatóság köréből, majd szeretetvendégséggel, jó testvéri beszélgetésekkel zárult ez a tartalmas nap.

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor.” Zsolt. 133 1, 3b.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)