Hála mindenért Szadán is

Mihály Sándor, 2013. szeptember 18. szerda

A múltban a régi pestiek „Gyümölcstermő Szent Szada”-ként emlegették falunkat. Elődeink napról-napra elindultak Pest felé, előbb lovas kocsikkal, későbbi időkben vonattal, hévvel, hátukon a megrakott batyukkal...

Melth_Attila_-_igehrdets_1.JPG

... hogy a piacokon friss zöldséggel, gyümölccsel lássák el a pesti embereket.

Amikor elérkezett az őszi hálaadás, a hálaadónap ideje, az imaház zsúfolásig megtelt, hogy mindazokért a javakért amit Istentől kaptak hálát adjanak.

Hosszú forró nyarat hagytunk magunk mögött. Kevés volt az eső és égetett a napsugár. Korán beérett a termés. Minden termés egy kicsit kisebb lett és kevesebb! Istentől függ, hogy lesz-e termés vagy nem, Isten kegyelme az, ha jó a termés és rajta van a munkánkon az Ő áldása. Észrevesszük-e, ha Isten megáld? Meg tudjuk-e köszönni? Kifejezzük-e hálánkat és dicsőítjük-e érte Istent? Vagy olyan természetes minden?!

Hlaad_gylekezet.JPG

Gyülekezetünkben szeptember 15.-én tartottuk meg hálaadónapunkat és igyekeztünk mindezeket számba venni. A szépen megterített hálaoltár mögül már az imaáhítat igéi is hálaadásra buzdítottak. Majd lelkipásztorunk Baranyi László testvér köszöntötte az ünneplő gyülekezetet, elsősorban a nap meghívott igehirdetőjét, Meláth Attila testvért, a váci gyülekezet lelkipásztorát és családját. Meláth testvér délelőtt a 103. Zsoltár, délután pedig 40. Zsoltár igéin keresztül adta át Isten üzenetét, biztatott hálaadásra.

Az elhangzottakat röviden a következőképpen foglalnám össze;

„Isten mindannyiunk életébe adott örömöt, szépséget, derűt, az Ő közelségének tudatát, amiért hálásak lehetünk. Isten akarja, hogy észrevegyük, becsüljük ezeket, mert eljöhet az idő, hogy annyi erőnk sem lesz, hogy felemeljük a kezünket. Köszönjük meg a testi erőt, egészséget, a bajban nyújtott segítséget, a lelki gondviselést, a Szentlélek örömét, ami megtöbbszöröz, felülmúl minden örömöt! A hálaadónap egy alkalom, amikor számba vehetjük a sok ajándékot, amit kaptunk az Úrtól és mint a kisgyerek, aki kap egy nagy csomag cukorkát, visszakínálhatunk mi is egy szemet. Isten várja az őszinte hálánkat! Az Ószövetségben is kijelentette Isten az Ő elvárását, miként kívánja, hogy színe előtt megjelenjenek. Minden esztendőben háromszor jelenjenek meg a férfiak az Istennek színe előtt azon a helyen, amelyet Ő kiválaszt; a kovásztalan kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén, és a sátorok ünnepén. De üres kézzel senki se jelenjen meg, ki-ki az ő képessége szerint adjon, az Úrnak az áldása szerint, amelyet ad! Isten akarja, hogy az Ő áldása szerint, képességeinkhez mérten — de adjunk Neki! Ő elhalmoz az élet apróbb, nagyobb örömeivel, javaival, megbocsátja a bűneinket, szabadítónk, gondviselőnk, helyet készít a Mennyben, megtart az örök élet számára — szeretetből! Fejezzük ki mi is ezen a napon is Iránta érzett hálánkat és szeretetünket!”

Az istentiszteleteken hallgathattunk különböző szolgálatokat is, vers és bizonyságtétel formájában. Énekszolgálatokat hallhattunk a körzeti ifjúsági énekcsoporttól, az énekkarunktól és nagy örömünkre a délutánra közénk érkező váci gyülekezet énekkarától is. A két istentisztelet között délben közös ebéd volt, gyakorolhattuk az agapét, testvéri közösségben maradhattunk együtt, majd a délutáni alkalom is szeretetvendégséggel zárult.

A nap végén tanulságként levonhattuk a következőket; - Vegyük észre az áldást és legyünk hálásak érte! Legyünk Istennek engedelmes gyermekei, akiket szeret az Úr...  Soha ne felejtsük el, mit adott nekünk Isten. Mit kell adnunk másoknak s mit kell adnunk Istennek, aki adja az áldást. Legyünk hálás s irgalmas szívű gyermekei a mi Mennyei Atyánknak. „Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!„(103,Zsolt 1-2)

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)