Hálaadás Vácott

dr. Nagy Imre, 2013. november 15. péntek

Az idei Hálaadónap a Váci Baptista Gyülekezetben délelőtt Széll Barnabás buzdításával kezdődött, aki Róma 12.1-et idézte.Az áhítat során több oldalról közelítette meg a hála fogalmát.

Vci_Hlaadnap.jpg

Mi a hála ? Miért lehetünk hálásak? Hálásak vagyunk- e mindazokért a javakért, melyeket életünk során kapunk?

Az imaközösség utáni bizonyságtételek, és az énekkar szereplései között Várady Endre vendég lelkipásztor igehírdetése következett csúcsosodott ki.

Alapigéjét 1.Tim.6.6-10.adta :” Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.”A józan, mértékletes életre hívta fel a figyelmet . Pál apostol intelmei mellett párhuzamot vont az ismert Jób-i megfogalmazással:”mezítelenül jöttünk a világra”.

A Hálaadónap délutánján Meláth Attila váci lelkipásztor köszöntötte a délutáni vendéget, dr. Almási Mihály teológiai professzort, aki Máté 11.25-26. alapján a „jó kegyelemről” beszélt, életéből vett személyes példák alapján.

A bizonyságtételek sorát Meláth Andrea operaénekes és Tóth Krisztián kettőse koronázta meg: „ A szívemet átadom én”.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)