Hálaadó istentisztelet Kondoroson

V. Tné., 2014. október 27. hétfő

2014. október 12-én több helyről jöttünk össze hálaadó ünnepélyre. Az igehirdető és a szolgálattevők Békéscsabáról, az Új forrás gyülekezetből érkeztek Steiner József lelkipásztor vezetésével.

hlaad.jpg

A kondorosi gyülekezet ügyintéző lelkipásztorát, T. Beke Lászlót, néhány törökszentmiklósi testvér is elkisérte.

A bevezető köszöntések után imára buzdított Krisán István a 100. zsoltár alapján. Kihangsúlyozta, hogy a hálaadás a szív állapotától függ. Mi olyan sokszor panaszkodunk, pedig tudjuk, hogy az Úr az Isten mindenek felett. Ezért örüljünk és vigadozzunk, mert az Ő népe vagyunk. A hálaoltár csak kicsiny jelképe annak, mennyi áldást kapunk az Úrtól. A hálamondás, szép szavak, szólamok, de a hálaadás tettekben nyilvánul meg. Mit adok az Úrnak?

Az igehirdetés - Lukács 17,11-21-ig- a tíz leprás meggyógyításáról szólt. Ezek kirekesztett, a társadalomtól megvetett emberek voltak. Ma is vannak ilyenek! Elutasítjuk, kikerüljük őket? A meggyógyultak közül csak egy ment vissza, arcra borult és hálát adott. Mai tanítványok, mit teszünk a betegekért? Jézus mondja: "Kelj fel, menj el, a hited megtartott téged". A befejező gondolat: "Mert az Isten országa közöttetek van." Hogyan képviselem? Mennyire vagyok fejlődő, alkalmas tanítvány a környezetemben?

A délutáni Istentisztelten Krisán Zoltán,  az  Új forrás gyülekezet gyülekezet-vezetője, János evangéliumának 4. részét olvasta fel , Jézus és a samáriai asszony történetét. Miért aktuális ma ez? Jézus a mi tanítónk, amit tesz, azt építsük be az életünkbe. Ragaszkodunk a hagyományokhoz, a kitaposott utakhoz? Megyünk Jézussal Samárián keresztül, vagy elkerüljük? Ez az asszony a Jézussal való találkozása után visszatért otthonába, és elmondta életváltozását. Elviszem Isten hírét a világba? Mindenkinek elmondom, mit tett velem Jézus? Ez az igazi hálaadás.

Az igehirdetés után bizonyságtételek, versek, énekek hangoztak el. Az Aktualitás című vers azt hangsúlyozta: "már alig tudunk hálát mondani". A Biblia, amely az oltáron az első helyen állt, arra figyelmeztet, hogy az életünkben is legyen első helyen a Biblia, Isten szava.

A bibliakörös gyermekek a felnőtteket is aktivizálták mutogatós énekükkel: "kicsiny kis fényemmel világítani fogok". Egy testvérnő saját versét szavalta el. Az Úr szóbaállt velem, a mínuszt áthúzta és plusz lett belőle.  A törökszentmiklósi testvérek verssel és énekkel szolgáltak. Idős testvérünk versben mondta el a szeretet himnuszát.

Közös ebédünket a Napsugár vendéglőben fogyasztottuk el, a gyülekezet kistermében pedig lehetőség volt közös beszélgetésre,  finom sütemények, kalács, és tea mellett. Köszönjük a gyülekezetek áldozatkész szolgálatát.

Nekem a legszebb élmény: "Nincs más, csak Jézus, Ő az, akiért a szívem dobban" Így legyen!

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)