Hálát adunk

Hidvégi Lajosné, 2014. október 14. kedd

Istennek hála a Bibliai párhuzamokért és bizonyságokért, melyek gazdagították testvéri közösségünket Budapest peremén. Hála, hogy idegenvezetést tanulhat az a gyülekezet, ahova Isten helyezett, és hogy Lélek általi útbaigazítás történik Jézushoz, aki az igazság!

ib_p006_0_11.jpg

Ő megszenteli az időt. Olyan történelmi időszakokon át válhatott lelki otthonná sokunknak, amikor az ideológiák rettenetes fenyegetettségében éltünk. A tér is szent, ahova vágyódtak távolabbról is. A régi idők vonzáskörzete a hét közbeni családi Bibliai alkalmakkal mára kisebb változással, de megmaradt: Budapest belváros – Nagytarcsa – Mátyásföld – Kistarcsa - Kerepes – Szilasliget - Balatonfőkajár. „A gyülekezeti ház pedig olyan otthon, ahonnan el lehet indulni az örökkévaló hajlékba. Hála, hogy megszentelődik a nép is, ahogy Luk 4,14-22 versek párhuzama tanítja: ”Egy bátor csapat hirdeti Jézust, aki a bűnöket megbocsátja Cinkotán is, akárcsak Názáretben”. - Eszes Zoltán helyi lelkipásztor bizonyságtételében. Egészen addig, míg Jézus haza nem ment, míg nem nyitotta meg az Ézsaiási tekercset és nem hirdette, hogy róla szól az Írás, egy jelentéktelen település volt Názáret. /Még Nátánael is szkeptikusan visszakérdez Filepre: származhat-e valami jó Názáretből? (Jn 1,47)/ Épp így a földművelő kicsiny helységben a Jézusról szóló igazság hirdetése közösségformáló erővé vált, és megörökíttetett a megtértek, üdvösségre jutottak hűséges missziójában.  Hála a számos bemerítésért, ahol nyilvánosan tettek vallást a fehérruhások Jézus mellett. Egy híradás szerint, a közeli Kapera patak melletti tónál 3000 érdeklődő volt, de a gyülekezeti hajlékba létesített bemerítő medence mellől is nagy tömeg hallgatja a tanúságtételt. A helyi grófi kastélyba „házhoz ment az evangélium”, amit tisztelettel hallgatott az idős grófné cselédeivel együtt. 

Hála a lelki őrökért, az igehirdetőkért és lelkipásztorokért, akik mindenkit eligazítottak a keskeny úton nagy szeretettel. (Szabó András, Fodor Lajos, Bán Gábor, Miklós István, Dobner Béla Jenő, ifj Dobner Béla, Mónus Dániel, Nagy Benjamin, Bartos Zoltán és még sokan mások) Hála, hogy több generáció szolgálhat a gyülekezetben. Lovászné Garai Eszter (unoka) nagyszüleiről bizonyság, és azokról a székekről, amiket nem szégyelltek a szomszédoktól kölcsönkérni az „új hit” hirdetésére, és hogy nem ismertek lehetetlent, ezért lépésről-lépésre tapasztalták az Úr vezetését, áldását! Hála, hogy Jézus ma is – örökidőkig! – győzelemre hív Názáretből! Az igazság megismerése a legfontosabb. Ünnepeljük Jézus Krisztust, az emlékezés perceiért neki adjunk hálát!

Hála, hogy idegeneknek, jövevényeknek is felkínálhatjuk a tiszta Igét! – mert ez a feladata az elhívottak közösségének. Az 1960-as évektől az ország különböző részeiből, az 1990-es évektől külföldről is érkeztek „jövevények”, akiknek befogadóivá, szükségükben segítőikké vált a testvériség. /Családunkat is különös szeretet vette körül 1970-ben, mikor Kabáról Kistarcsára költözve látogattuk a gyülekezetet. Még szolgáltak az induló közösség élő tagjai lelkesen. (többek között említem Kozjár, - Medveczki,- Fábián,- és Laukó nénit) Nem tapasztaltunk korosztályok közötti feszültséget. Az alacsony imaház tágas teret, meleg családi légkört biztosított mindenkinek személyválogatás nélkül. Hűséges szolgáló családok adtak jó példát (Révész, Feik, Isza, Dombi, Czmorek, Bácsi, Garai, Simon, Dóczi, Mohácsi, Kiss, Valentér és még sokan), és vetettek jó magot a Fazekas családnak. Bátyámmal 1971-ben merítkeztünk be./ Hála, hogy más felekezetek is keresték a kapcsolatot, illetve elfogadták a gyülekezet közeledését.  A közelben lakó Szász József, Budapest XVI. kerületi Önkormányzati képviselő (aki az Evangélikus felekezet tisztségviselője is) személyes visszaemlékezésével igazolta ezt. Örült, hogy tanúja lehet a Gyülekezeti Ház megújulásának, mely modernségével, szabad terével megtöri az egyhangú utcát hívogatva mindenkit Istenhez. Egyetért a mondással is: „a Baptisták Istene sem gyenge”!

Hála azért, hogy „a vallásos kultúrát veszélyezteti az élő hit! – nemcsak Efézusban, de Cinkotán is” – hangzott a felhívás az Ef 2,19-22 vers alapján Dr. Mészáros Kálmán egyházunk történészétől, hangsúlyozva, hogy egyre időszerűbb a párhuzam – amit az elődök nemcsak megértettek, de munkáltak is. Nagy a felelősségünk, amit még inkább vállalnunk kell ráépülve a sarokkőre: Jézus Krisztusra, hogy élő hittel mindvégig megállhassunk, mert jöhetnek veszélyes idők… A Lélek által illeszkedjünk (hitelesen éljünk), és épüljünk Isten hajlékává, hogy még sokan „igent” mondhassanak Jézus hívására! Hála, hogy „jelen történelmi helyzet engedményes lehetőséget ad a Krisztusi parancs megvalósításához. Átadott életű, engedelmes szolgákkal (miként Efézus) Cinkota is missziósközponttá válhat (!)” – Úgy legyen.

Hála a számos emlékképért, találkozásért és kitartásra buzdításért. (Sándor testvérek, Garai unokák és dédunokák, Macik Előd, Pócsik család, Bödös Eszter)

 „Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. (23. Zsolt 6. vers)

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)