Házasság hete Vácegresen

Tóth-Fazekas Andrea, 2016. február 17. szerda

Hogyan lehetne méltóképpen zárni egy gyülekezetben a házasság hetét, mint gyermekbemutatással. A Vácegresi Baptista Gyülekezetben érdekes egybeeséseknek lehettünk tanúi február második vasárnapján.

1915468_10204368910381771_1538263821005213177_n.jpg

Házasságuk első gyümölcsét, ifj. Dan Sámuelt hozta el a gyülekezetbe Dan Sámuel és felesége, Éva, akikért Dan János adhatott hálát előttünk. A nagypapa, aki a „Jó az Úr” Bodrogi Baptista Gyülekezetből látogatott el hozzánk családjával, elmondta, hogy fiát, az újdonsült apát, nyolcadik gyerekként üdvözölhették a családban, és most nyolcadik unokaként köszöntheti a legifjabb Sámuelt. Felhívta a figyelmet az ilyenkor mindnyájunkra eső felelősségre, hogy egy új élet nevelésében a gyülekezetnek mint a legnagyobb családnak is fontos szerepe van. Őszintén beszélt arról, hogy Istené a dicsőség a megtartó gondviselés miatt mindkét gyermek esetében, mert a szülés, fogantatás körüli történések komplikáltak voltak. Az igehirdetésében is azt emelte ki, hogy minden jó ajándék Istentől való, és nélküle semmink sincs, ami jó. „Egy nagyon könnyen romló testünk van egy olyan világban, ami nagyon tud sebezni." Vigyázzunk hát, mit teszünk meg a világ elismeréséért, meddig hajtjuk magunkat, mert mindennek következménye van!  Az alázat legyen a vezérfonalunk, ahogy a teli kalász meghajlik, ha kész az aratásra, úgy tartsuk mi is magunkat Isten és emberek előtt, az Úrnak adva a dicsőséget.

Az anyukává formálódott Dan Sámuelné, leánykori nevén Kumich Éva családja is áldást kért a kisgyermekre, ők Galgagutáról érkeztek az alkalomra. 

479706_10204368950222767_2762135979756222683_n.jpg

Délután az őrbottyáni pengetőszenekar szolgálatát hallgattuk, amely leginkább csak névlegesen őrbottyáni, mert a tagokat mindenfelől számlálja. A zenekart gyarapította például a kis Sámuel nagymamája is Galgagutáról, de Vácról és Pécelről is sokan voltak. Az őrbottyáni gyülekezet nagy létszámmal képviselte magát, és a szolgálatukkal elkísérték lelkipásztorukat, ifj. Kotán Bélát, és a pengetősöket. A nyolchúrosok mellett hallottunk mély átéléssel előadott verseket és saját verset is, hallottunk buzdító, őszinte bizonyságtételt és szólóénekeket is, a prédikáció pedig az ApCsel 16,11–34 alapján hangzott el ifj. Kotán Béla által. A lelkipásztor igehirdetésében kiemelte, hogy aki keresi az Istent, az megtalálja. Olyan jól éreztük magunkat, hogy az öt órakor kezdődő istentisztelet és szolgálati csokor után még sokáig beszélgettünk a szeretetvendégség alatt, az utolsók fél kilenckor hagyták el a „nagycsaládot” egybegyűjtő imaházat.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)