Hírek a Selypi Gyülekezetből

Géczi László, 2013. szeptember 13. péntek

Az elmúlt években nem sok hír került jutott el a közösségünkhöz a Selypi Baptista Gyülekezetből. A jó hírek ritkábban voltak olvashatóak, leginkább az elmúlásról beszéltek egy-egy halálhír kapcsán. Először álljon itt néhány egyszerű tény!

1000915_164510577063215_1750208903_n.jpg

1983-ban a taglétszám 29 fő, innentől kezdve a gyülekezet létszáma folyamatosan csökkent. 2012-re a Gyülekezet taglétszáma 9 főre csökkent, aminek több mint fele 80 év fölötti.

2012-ben egy budapesti házaspár, akik fiatalként a gyülekezetünkhöz tatoztak, Isten indítására misszió munkába kezdtek, amit Budapestről lejárva végeznek, mint a gyülekezet tagjai. Az év első felében egy házas kurzus indult a 2=1 alapítvány keretében. Ez a program a Biblia tanítása alapján a megromlott házasságok helyreállításában, és a jól működő házasságok megerősítésében, még bensőségesebb kapcsolat kialakításában nagy segítséget nyújt. A gyülekezetünkben 3 házaspár végezte el a kurzust, akik sokat merítettek ebből – az Úrral való kapcsolat, házasságok megerősödése, megtérések.

Az elmúlt nyáron 30 gyerek részvételével napközis gyerektábort szerveztünk, ahol több napon keresztül játékos programok keretében - többféle kézműves foglalkozás, ügyességi vetélkedők, ének-zene, tánc, bibliatanulmányozás - foglalkoztunk a gyerekekkel.  Ennek eredménye képen szeptembertől bibliaköri foglalkozásokat tartunk a gyermekek számára.

December 2.-án Advent első vasárnapján Szenczy Sándor a Baptista Szeretetszolgálat Vezetője volt a vendégünk, egy zenés Istentisztelet keretében

December 23.-án tartottuk Karácsonyi Istentiszteletünket, ahol a bibliakörös gyermekeink bábelőadással, verssel, énekkel színesítették az alkalmat. Ezen az Istentiszteleten megajándékoztuk a jelenlévő gyermekeket is.

Gyülekezeti alkalmak látogatottsága megnövekedett!

Ezek alapján nagy lelkesedéssel fogtunk bele a 2013-as év tervezésébe. Evangelizálásokat, házaspáros alkalmakat, bemerítést, gyerektábort terveztünk.

2013. márciusában és májusban is tartottunk egy-egy evangelizálást. Ezeken az alkalmakon voltak személyek akik befogadták szívükbe az Úr Jézust.

Tavasszal 4 személlyel kezdtük el a barátkozók óráját. A négy lelki törvény alapján gondoltuk át a megtérés az újjászületés és megszentelődés kérdését.

A tagfelvétel során a gyülekezet előtt elmondták megtérésüket és mit jelent számukra Krisztus.

A bemerítésre 2013. június 9-én került sor. Ezen az alkalmon  Baranyi László lelkipásztor szolgált Isten Igéjével, akit elkísért egy lelkes szolgálócsoport is! A bemerítést Sőrés Attila testvér végezte. A bemerítkezők név szerint – Balázsné Jutka katolikus háttérből, sok megpróbáltatás után találta meg Jézus Krisztust mint szabadítót és gyógyítót. Susánné Csilla többször elindult már, de most értette meg, hogy szüksége van a megváltásra. A döntésben segített a kislánya is aki a tavalyi gyerektábor óta rendszeresen részt vesz a gyerekalkalmakon. Győri István gyermekként járt a gyülekezetbe, de mint nagyon sok fiatalt az akkori korszellem magával ragadta. Elmaradt az imaházból, elmaradt Istentől. De a szerető Atya ma is hazavárja a tékozlófiúkat és így ölelte karjaiba Őt is. Boldogan tett bizonyságot megváltozott életéről! Arról, hogy megtalálta Jézus Krisztust aki megbocsátotta bűneit. Kecskés József először azért jött az imaházba, mert megismerte leendő feleségét. Először jártak együtt gyülekezetbe és lassan elhidegültek az Úrtól a gyülekezettől és egymástól. Az elmúlt évben Ők is jártak a házas kurzusra, ahol Isten megerősítette a házasságukat és egy döntés született a szívében, hogy befogadja szívébe az Úr Jézust. Az első házas alkalom után otthon együtt a feleségével – Tildával – elmondták a befogadó imát. Azóta láthatjuk életük kivirágzását!

Sajnos szomorú hír is van! A gyülekezetben és a környék baptistái által ismert mindenki Piroska nénijétől (Juhász Jánosné 1925-2013) kellett búcsút venni július 27-én. Mielőtt elköltözött, a gyülekezet több tagja meglátogatta Őt és akikkel együtt imádkozott mindenkit megáldott. A temetésen Sőrés Attila lelkipásztor, Géczy Ferenc a gyülekezet presbitere és Szlepák Lajos szolgáltak. Azért imádkozunk, hogy az itt maradt családtagok megismerjék azt a Megváltót akivel élve elmondható, hogy „boldogok a halottak akik az Úrban hallnak meg”!

Az idén is tartottunk gyerektábort! A Bibliai történetek mellett a nyelvtanulást helyeztük előtérbe. Ebben két tanár házaspár volt a segítségünkre lelkes fiatalokkal együtt. 21 gyermek vett részt a településről. Tartottunk egy záró Istentiszteletet a tábor utolsó napján, ahová a szülők is elkísérték gyermekeiket. Nagy örömünkre ismét megtelt az imaház és hangzott az evangélium, amit Hodozsó János hirdetett.

Szeptember második vasárnapján tartottuk meg az Őszi Hálaadó Istentiszteletet. Ezen az alkalmon Mészáros Kálmán kispesti pásztor szolgált a Filippi 4:1, 4-7 alapján. Gazdagította ez együttlétet a helyi gyülekezet szolgálata és a kispestiek szolgálócsoportja. Azt érthettük meg ezen az alkalmon is, hogy a Krisztusban való öröm megszabadít! Amikor imádkozunk azt hittel tegyük, mert Ő békességet ad, és ez a békesség megőriz Krisztusban!

Az alkalom szeretetvendégséggel ért véget!

Ha valaki(k) olvassák ezt a híradást és szívükben láng lobban, hogy imádkozzon egy végvárért, hogy a hűséggel harcoló öreg katonák helyére friss új erő érkezzen, az tegye! Ne kerüljön az ellenség kezére egy település sem azokon a helyeken ahol már egyszer lángra lobbant az evangélium tüze!

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)